Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.02.2014

PCC jako koszt podatkowy

Z uzasadnienia: Wniesienie wkładu do spółki osobowej jest neutralne podatkowo. Z tej przyczyny, skoro z wniesieniem wkładu nie wiąże się powstanie przychodu, nie jest możliwe uznanie uiszczonego w związku z tą czynnością podatku od czynności cywilnoprawnych za koszt uzyskania przychodu.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędzia NSA (del.) Jan Grzęda (sprawozdawca), Protokolant Marta Wyszkowska, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1930/11 w sprawie ze skargi A. P. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2011 r. nr IPPB1/415-28/11-2/KS w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 2 marca 2012 r. sygn.. akt III SA/Wa 1930/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej określany jako "WSA") na skutek skargi A. P. (dalej określanego jako "skarżący") uchylił, na podstawie art. 146 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. - dalej: "p.p.s.a.) interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2011 ([...]) dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uzasadnienia wyroku WSA wynikał następujący stan sprawy.

A. P. ("Skarżący’) wystąpił do Ministra Finansów o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku przedstawił następujące zdarzenie faktyczne:

Skarżący jest wspólnikiem spółki osobowej. Spóła nabywa składniki majątkowe od swoich wspólników - bądź w drodze zakupu, bądź jako wkład. Spółka nabywa też te składniki od osób innych, niż wspólnicy. W związku z zawarciem notarialnej umowy nabycia nieruchomości bądź zmiany umowy spółki w związku z wniesieniem wkładu, notariusz pobiera kwotę należnego podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: "p.c.c."). W razie nabywania innych rzeczy, niż nieruchomości, spółka sama płaci p.c.c.

W związku z tym Skarżący zadał pytanie, czy w opisanym stanie faktycznym wartość zapłaconego przez spółkę podatku stanowi dla wszystkich wspólników spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie, koszt uzyskania przychodu w prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ocenie Skarżącego, w odniesieniu do kosztu związanego z p.c.c. od wniesienia składnika majątkowego tytułem wkładu, wymienione we wniosku przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm. - dalej: "u.p.c.c.") obciążają podatkiem spółkę osobową, z wyjątkiem spółki cywilnej, w której podatnikami są wspólnicy. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. - dalej: "u.p.d.o.f."), spółki osobowe są jednak transparentne podatkowo - nie są podatnikami. Są nimi wspólnicy. Art. 8 ust. 2 w zw. z jej art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. nakazuje stosować zasadę proporcjonalnego rozdziału przychodów także do kosztów uzyskania tych przychodów. Kwota zapłaconego przez spółkę p.c.c. powinna być zatem rozliczana przez wszystkich wspólników, dotychczasowych, jak też nowych. Wydatek taki, jako koszt uzyskania przychodu, powinien obciążać wszystkich wspólników, a nie tylko tego wspólnika, który wnosi wkład. Zastosowanie znajdzie tu zasada proporcjonalnego udziału wspólnika w zyskach/stratach spółki.

Wymienione wydatki na PCC odpowiadają definicji kosztu podatkowego, wymienionej w art. 22 ust. 1 ustawy, przy czym nie są wymienione w art. 23.

Skarżący twierdził, że poniesienie obligatoryjnego wydatku związanego z działalnością gospodarczą, ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie z niej przychodów wspólników. Te przychody należy zakwalifikować jako pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatek w postaci p.c.c. płaconego przez spółkę, obciążający tę działalność, jest kosztem pośrednim, gdyż nie wiąże się z konkretnym przychodem, lecz stanowi ogólny koszt nabywania majątku.

W interpretacji z dnia 6 kwietnia 2011 r. Minister Finansów uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe. Organ uznał, że koszty uzyskania przychodów należy odnosić do tego źródła przychodów, z którymi dane wydatki są związane. W rezultacie nie można kosztów uzyskania przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy (kapitały pieniężne i prawa majątkowe) odnosić do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza). Są to bowiem dwa odrębne, niezależne źródła przychodów. Wydatki o których mowa we wniosku stanowić będą koszty uzyskania przychodów w przypadku otrzymania przychodów z prawa majątkowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 ustawy. Koszt ten po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »