PCC. Czy darowizna składników majątkowych to zmiana umowy spółki?

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni założy wraz z mężem spółkę jawną. Wnioskodawczyni wraz z mężem przekaże umową darowizny do nowo powstałej spółki szereg składników majątkowych – nieruchomości, należących do wspólnego majątku małżonków. Przedmiotowa darowizna nie będzie wiązać się z przejęciem przez obdarowaną spółkę jawną długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńców. Nieruchomości nie zostaną wniesione jako wkład do spółki jawnej w ramach zmiany jej umowy. Czy ww. darowizna będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 4 października 2016 r. (data wpływu do Biura – 4 października 2016 r.), uzupełnionym 12 października 2016 r. i 25 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych darowizny nieruchomości na rzecz spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych darowizny nieruchomości na rzecz spółki jawnej. Wniosek uzupełniono 12 października 2016 r.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 24 listopada 2016 r. znak: 2461-IBPB-2-1.4514.547.2016.1.PM, wezwano o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 25 listopada 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni założy wraz z mężem spółkę jawną z siedzibą w W. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni wraz z mężem przekaże umową darowizny do nowo powstałej spółki szereg składników majątkowych – nieruchomości, należących do wspólnego majątku małżonków. W oparciu o nieruchomości, które Wnioskodawczyni wraz z mężem daruje Spółce, Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu. Darowizna na rzecz spółki jawnej nie będzie obejmowała całego majątku w oparciu, o który Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą.

Przedmiotowa darowizna nie będzie wiązać się z przejęciem przez obdarowaną spółkę jawną długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńców.

Nieruchomości nie zostaną wniesione jako wkład do spółki jawnej w ramach zmiany jej umowy, lecz zostaną nabyte na skutek opisanej transakcji pod tytułem darmym, przy czym stronami tej transakcji będą wspólnicy spółki jawnej i ta spółka. Skutkiem transakcji będzie zwiększenie majątku spółki, gdyż jej aktywa powiększą się, a pasywa pozostaną niezmienione, na skutek planowanej transakcji. Dokonanie planowanej transakcji nie będzie wiązało się z koniecznością zmiany umowy spółki. W szczególności nabyte w ten sposób nieruchomości nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu udziału kapitałowego wspólników w spółce jawnej, gdyż nie będą ich wkładami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zaprezentowane zdarzenie przyszłe będzie skutkowało w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązkiem zapłaty tego podatku z jakiegokolwiek tytułu, w tym jako zmiana umowy spółki jawnej powodująca zwiększenie jej majątku?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zdarzenie to nie wywoła obowiązku zapłaty podatku z żadnego tytułu, ani w związku z zawarciem umowy darowizny, ani też w związku ze zwiększeniem się majątku spółki jawnej, gdyż do powiększenia majątku dojdzie nie na skutek zmiany umowy spółki, lecz w związku z zawartą przez spółkę umową darowizny.

Przywołując art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawczyni wskazała katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zaznaczając, że ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego też należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Kodeks cywilny. Na podstawie art. 888 § 1 tej ustawy, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotną więc cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy oraz zbywalne prawa majątkowe. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego).

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy ze względu na przedmiot darowizny wymagana jest szczegól...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »