Parkowanie samochodu pod domem pracownika podlega PIT?

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowiązany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpłacania podatku dochodowego z tytułu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do używania samochodu służbowego do celów prywatnych (bowiem nie zawarł indywidualnej umowy z pracodawcą)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2016 r. (data wpływu 26 września 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2016 r. (data wpływu 19 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z okazjonalnym parkowaniem samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika przy wykonywaniu obowiązków służbowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 21 listopada 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.821.2016.1.KLK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 22 listopada 2016 r. (data doręczenia 3 grudnia 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem, które wpłynęło w dniu 19 grudnia 2016 r.), nadanym za pośrednictwem …. w dniu 10 grudnia 2016 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

.... Sp. z o.o. – Wnioskodawca – zamierza w najbliższym czasie wprowadzić nowy regulamin użytkowania samochodów służbowych.
Regulamin będzie przewidywał, że pracownik:

 1. ma prawo do używania samochodu do celów prywatnych na podstawie podpisanej umowy z pracodawcą – Wnioskodawcą. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032), rozpoznany wówczas zostaje pracownikowi przychód w podatku dochodowym w wysokości 250 zł lub 400 zł w zależności od pojemności silnika;
 2. nie ma prawa do używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Może jednak zdarzyć się sytuacja parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika w wyjątkowych okolicznościach. Związane to będzie z godzinami wykonywanych obowiązków służbowych. W takich przypadkach pracownik po wykonaniu pracy zobowiązany jest, co do zasady, do odstawienia samochodu służbowego na parking pracodawcy. Jeżeli jednak wyjazd w delegację lub powrót z delegacji wypada bardzo późno w nocy (np. godz. 2 w nocy) lub bardzo wcześnie rano (np. godz. 4 rano) pracodawca dopuszcza (przed delegacją lub po niej) zaparkowanie auta służbowego w miejscu zamieszkania pracownika. Pracownik jest wówczas bezpośrednio odpowiedzialny za powierzone auto, mając obowiązek pozostawić samochód na swoim terenie prywatnym albo w jego sąsiedztwie. Fakt parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania nie oznacza zgody pracodawcy na użytkowanie pojazdu do celów prywatnych – pracownik wykorzystuje samochód wyłącznie do celów służbowych. Pracownik jest uprawniony jedynie do dojazdu z miejsca pracy do miejsca zamieszkania oraz z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w związku z późnymi lub wczesnymi godzinami pracy.

Zgodnie z projektowanym regulaminem, po wykonaniu zadań związanych z działalnością służbową, parkowanie samochodów służbowych może mieć miejsce jedynie:

 1. na terenie Spółki w miejscu przeznaczonym do parkowania samochodów służbowych,
 2. na parkingu strzeżonym, jeżeli samochód służbowy pozostaje w dyspozycji pracownika poza godzinami pracy,
 3. na ogrodzonym terenie prywatnym w miejscu zamieszkania pracownika lub w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania pracownika, jeżeli samochód służbowy pozostaje w dyspozycji pracownika poza godzinami pracy i nie ma możliwości pozostawienia samochodu służbowego na parkingu strzeżonym. W takim przypadku pracownik odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub kradzież samochodu służbowego.

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło w dniu 19 grudnia 2016 r., Wnioskodawca wskazał, że jest producentem motoreduktorów, silników elektrycznych, serwonapędów i przemienników częstotliwości (falowników). Oferuje pełną gamę motoreduktorów: walcowych, płaskich, ślimakowych i stożkowych. Rozwiązania napędowe Wnioskodawcy mają zastosowanie we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł chemiczny, samochodowy, spożywczy, budowlany itd. W ofercie Wnioskodawcy znajdują się również przekładnie przemysłowe i planetarne z momentem aż do 4 000 kNm.

Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że wszyscy pracownicy, którzy nie zawarli indywidualnej umowy z Wnioskodawcą, nie mają prawa używać samochodów służbowych do celów prywatnych. Co za tym idzie, samochodu do celów prywatnych mogą używać wyłącznie pracownicy mający podpisaną umowę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowiązany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpłacania podatku dochodowego z tytułu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do używania samochodu służbowego do celów prywatnych (bowiem nie zawarł indywidualnej umowy z pracodawcą)?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, nie jest On obowiązany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa), jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, do obliczenia, pobrania i wpłacania podatku dochodowego z tytułu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do używania samochodu służbowego do celów prywatnych, bowiem nie zawarł indywidualnej umowy z pracodawcą.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, co do zasady, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednym z rodzajów źródeł przychodów są m.in. stosunek słu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »