Pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny kosztem pracodawcy?

Pytanie podatnika: Czy wydatki Spółki ponoszone na zakup rodzinnych pakietów medycznych, tj. pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników Spółki, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 24 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup rodzinnych pakietów medycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami w dniu 14 marca 2016 r. oraz 13 kwietnia 2016 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup rodzinnych pakietów medycznych.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w branży konsultingowo-inżynieryjnej, działającym w sektorach rynku ochrony środowiska, infrastruktury i budownictwa. Prowadzenie takiej działalności wiąże się z koniecznością zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach, co jest możliwe tylko w przypadku prowadzenia atrakcyjnej dla nich polityki zatrudnienia i płacowej.

Wnioskodawca mając na celu uatrakcyjnienie swojej pozycji jako pracodawcy/potencjalnego pracodawcy zapewnia swoim pracownikom pakiety opieki medycznej – Spółka udostępnia pracownikom pakiety, ograniczając odpłatność pracownika za pakiet do poziomu 1 PLN. W ramach pakietów medycznych zatrudnionym pracownikom przysługują takie świadczenia, jak m.in. nielimitowany dostęp do konsultacji u lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, kompleksowych badań diagnostycznych czy podstawowych zabiegów ambulatoryjnych. Pakiety medyczne są dodatkowym elementem zapewnianym przez Spółkę jako pracodawcę.

Pracownik może zgłosić Spółce chęć objęcia pakietem opieki medycznej także członków rodziny pracownika, tj. małżonka/partnera życiowego, dzieci. W ramach wybranego pakietu medycznego, takie same świadczenia medyczne jak pracownikowi, przysługują także członkom jego rodziny. Aktualnie, w przypadku gdy pracownik wyrazi chęć objęcia członków swojej rodziny opieką medyczną, zobowiązany jest do ponoszenia pełnej odpłatności za taki pakiet rodzinny – nie jest on w żadnej części finansowany przez Spółkę. Mając jednak na celu zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy Wnioskodawca zamierza w przyszłości również dofinansowywać pakiety medyczne obejmujące członków rodziny pracownika (odpłatność za pakiet należna Spółce od pracownika wynosiłaby 1 PLN).

W przypadku pakietów medycznych w wariancie podstawowym (obejmującym wyłącznie pracownika), na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka dolicza pracownikom do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu świadczenia częściowo odpłatnego, w wysokości różnicy między wartością świadczenia a odpłatnością ponoszoną przez pracownika. W odniesieniu do rodzinnych pakietów medycznych, w sytuacji gdy to Spółka będzie je dofinansowywała pracownikom, wartość świadczenia częściowo odpłatnego z tego tytułu będzie również doliczana danemu pracownikowi, którego rodzina została objęta opieką medyczną, do przychodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki Spółki ponoszone na zakup rodzinnych pakietów medycznych, tj. pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników Spółki, będą mogły zostać zaliczone do kosztów u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »