Otrzymany kredyt bankowy. Ujęcie rachunkowe

Jednostki prowadzące działalność gospodarczą bardzo często korzystają zróżnych form finansowania. Jedną znajbardziej popularnych jest otrzymanie kredytu bankowego. Udzielony przez bank kredyt stanowi ważne źródło finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Nadzień bilansowy zobowiązania ztytułu otrzymanego kredytu bankowego należy wycenić zgodnie zzasadami określonymi przez prawo bilansowe itym samym wykazać wsprawozdaniu finansowym jednostki. Bardzo istotnym jest, aby powstałe zobowiązanie wobec banku poprawnie zaewidencjonować wksięgach rachunkowych. To niezmiernie ważne, aby sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie iobrazowało rzeczywistą sytuację finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Definicja ogólna kredytu bankowego

Kredyt bankowy stanowią środki pieniężne wypłacone przez bank do dyspozycji kredytobiorcy. Zgodnie z art. 69 ust 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

W działalności gospodarczej coraz częściej mamy do czynienia z kredytami obrotowymi i inwestycyjnymi, które dzielą się na kredyty:

 • krótkoterminowe – zaciągnięte są na okres nieprzekraczający roku; w sprawozdaniu finansowym do kredytów krótkoterminowych zaliczane są również części kredytu, który na podstawie zawartej umowy powinien zostać uregulowany w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym;
 • długoterminowe – zaciągnięte są na okres przekraczający rok, wobec czego spłata części otrzymanego kredytu nastąpi w okresie późniejszym niż rok obrotowy następujący bezpośrednio po dniu bilansowym.

Głównym przeznaczeniem kredytów obrotowych jest sfinansowanie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością gospodarczą.

Natomiast kredyty inwestycyjne mają na celu finansowanie aktywów trwałych jednostki. Najczęściej finansowaną formą majątku z kredytu inwestycyjnego jest:

 1. zakup środków trwałych,
 2. modernizacja lub ulepszenie środków trwałych,
 3. budowa nowej hali produkcyjnej.

Ewidencja księgowa otrzymanego kredytu bankowego

Operacje gospodarcze związane z otrzymaniem oraz spłatą kredytów bankowych należy ująć w księgach rachunkowych na koncie 134 Kredyty bankowe, na którym ewidencjonowana jest wartość nominalna zaciągniętego kredytu. Wyjątkiem jest jedynie kredyt odnawialny, który nie podlega odrębnej ewidencji rachunkowej. Jego wykorzystanie skutkuje jedynie możliwością powstania ujemnego salda na rachunku bankowym jednostki.

W dniu uruchomienia kredytu przez bank kwota zobowiązania wprowadzana jest do ksiąg rachunkowych w wartości nominalnej, zatem ujęcie rachunkowe ewidencjonujące wpływ środków pieniężnych na rachunek bankow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »