Otrzymana dotacja a podstawa opodatkowania VAT

W podatku VAT podstawą opodatkowania, poza kilkoma wyraźnie wskazanymi wyjątkami, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał bądź ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Ztej definicji nie są wyłączone również otrzymane dotacje, subwencje iinne dopłaty opodobnym charakterze. Jednak aby dopłaty te miały wpływ nawysokość opodatkowania, czyli stanowiły podstawę opodatkowania, muszą spełniać jeden zasadniczy warunek. Dopłaty te muszą mieć bezpośredni wpływ nacenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Wyżej wskazana zasada włączania dotacji i dopłat o zbliżonym charakterze do podstawy opodatkowania oznacza, że jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), to taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas należy potraktować ją jako płatność niepodlegającą VAT. Jest to zasada wypływająca z treści omawianego przepisu, mocno podparta orzecznictwem zarówno polskich sądów administracyjnych, jak i TSUE.

Zatem subwencja (dotacja) bezpośrednio związana z ceną to taka dopłata, która stanowi całość lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, a która jest wypłacana przez podmiot trzeci w stosunku do sprzedawcy lub świadczącego.

W celu ustalenia, czy dotacja stanowi wynagrodzenie, cena towarów i usług musi co do zasady być ustalana nie później niż w momencie zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. Zatem zapłata dotacji dokonana przez osobę, która jej udziela, rodzi po stronie otrzymującego dopłatę prawo do jej otrzymania, ponieważ dokonał on dostawy podlegającej opodatkowaniu. Ten związek pomiędzy dotacją a ceną musi być jednoznacznie widoczny na podstawie indywidualnej analizy okoliczności stanowiących podstawę jej wypłaty.

Z drugiej strony, nie jest konieczne, aby cena towarów lub usług bądź część tej ceny została ustalona. Wystarczy, by możliwe było jej ustalenie. Cena, jaką płaci nabywca, musi być ustalana w taki sposób, że zmniejsza się ona w proporcji do dotacji przyznanej sprzedawcy towarów lub świadczącemu usługi, co stanowi element ustalenia ceny, jakiej żąda ten ostatni. Zatem przed stwierdzeniem, czy dana dotacja (subwencja, dopłata) będzie mogła stanowić podstawę opodatkowania, należy określić, czy fakt, iż dotacja jest wypłacana sprzedawc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »