Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.07.2019

Organy podatkowe nadużywają prawa do odmowy wydania interpretacji

Przedsiębiorcy licznie skarżą się na bezskuteczne próby uzyskania od urzędów skarbowych interpretacji przepisów. Liczba odmów systematycznie wzrasta po wprowadzeniu w 2016 roku klauzuli obejścia prawa podatkowego. Urzędy odmawiają, używając często bardzo nieuzasadnionych, wręcz pokrętnych argumentów. Niestety mnożą się powody, by nie wyjaśniać przedsiębiorcom skomplikowanych przepisów, a urzędy odmawiają interpretacji nawet w sprawach, które nie mają nic wspólnego z tym, czego dotyczy klauzula.

Interpelacja nr 32092 do ministra finansów w sprawie wydawania interpretacji podatkowych

Szanowny Panie Ministrze!

W ostatnim czasie docierają do mnie niepokojące informacje o dążeniach organów podatkowych w kierunku zmniejszania liczby wydawanych interpretacji przepisów dotyczących podatku VAT.

Przedsiębiorcy licznie skarżą się na bezskuteczne próby uzyskania od urzędów skarbowych interpretacji przepisów. Liczba odmów systematycznie wzrasta po wprowadzeniu w 2016 roku klauzuli obejścia prawa podatkowego. Urzędy odmawiają, używając często bardzo nieuzasadnionych, wręcz pokrętnych argumentów. Niestety mnożą się powody, by nie wyjaśniać przedsiębiorcom skomplikowanych przepisów, a urzędy odmawiają interpretacji nawet w sprawach, które nie mają nic wspólnego z tym, czego dotyczy klauzula.

Sytuacja się pogarsza, również w przypadku opłaty za interpretacje. Projekt nowej Ordynacji podatkowej przewiduje w kolejnych latach wzrost opłaty z kilkudziesięciu złotych do kwot liczonych w tysiącach.

Wnioskować można, że organy podatkowe niewątpliwie nadużywają prawa do odmowy wydania interpretacji i nie wynika to bynajmniej z poprawy przejrzystości przepisów, ale z zaostrzenia stanowiska organów podatkowych. W ten sposób wielu przedsiębiorców rezygnuje z pytania o skutki podatkowe planowanych działań, ponieważ obawiają się negatywnych konsekwencji, mimo że uzyskanie interpretacji w tej sprawie jest dla nich zabezpieczeniem na wypadek kontroli podatkowej.

W związku z powyższym nasuwają się pytania:

  1. Jakie działania Ministerstwo Finansów zamierza podjąć w celu poprawy zaistniałej sytuacji?
  2. Czy przewiduje się zmiany w zasadach stosowania art. 119a Ordynacji podatkowej w celu usprawnienia działań w zakresie wydawania interpretacji?

Poseł Małgorzata Pępek

17 czerwca 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 32092 w sprawie wydawania interpretacji podatkowych

W odpowiedzi na interpelację nr 32092 Pani Poseł Małgorzaty Pępek w sprawie wydawania interpretacji podatkowych wyjaśniam, co następuje.

  1. Jakie działania Ministerstwo Finansów zamierza podjąć w celu poprawy zaistniałej sytuacji?
  2. Czy przewiduje się zmiany w zasadach stosowania art. 119a Ordynacji podatkowej w celu usprawnienia działań w temacie wydawania interpretacji?

Odnosząc się do powyższych pytań, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa określają także sytuacje, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydania interpretacji indywidualnej. Przykładowo, zgodnie z art. 14b § 5b pkt 1 tej ustawy, odmawia się, w drodze postanowienia, wydania interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a § 1.

Powyższy przykład odmowy wydania interpretacji indywidualnej wiąże się ze zidentyfikowaniem we wniosku o jej wydanie schematu unikania opodatkowania oraz istnieniem uzasadnionego przypuszczenia, że w przedstawionym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym może być zastosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a Ordynacji podatkowej). Narzędzie to jest stosowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej po wejściu w życie ww. przepisu z dniem 15 lipca 2016 r., w wyjątkowych i ściśle określonych przypadkach. Ewentualna odmowa wydania interpretacji indywidualnej jest co do zasady poprzedzona opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W takim przypadku odmowa wydania interpretacji ma na celu ostrzec podatników przed podejmowaniem działań, które mogą zostać ocenione z punktu widzenia przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowaniu. Na taką odmowę wnioskodawcy służy zażalenie, a następnie skarga do sądu administracyjnego. Zatem w pełni zachowane jest prawo podatnika (wnioskodawcy) do kwestionowania w tym zakresie stanowiska organu interpretacyjnego.

Monitorując na bieżąco orzecznict...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »