Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.03.2013

Organizowanie wycieczek i obozów sportowych a VAT

Pytanie podatnika: Czy usługi świadczone przez Podatnika, polegające na organizowaniu obozów sportowych połączonych z zakwaterowaniem uczestników zajęć i ich rodzin, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2012 r. (data wpływu 10 grudnia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 lutego 2013 r. (data wpływu 18 lutego 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług polegających na organizowaniu obozów sportowych połączonych z zakwaterowaniem uczestników zajęć i ich rodzin – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • zwolnienia z podatku VAT usług polegających na organizowaniu obozów sportowych połączonych z zakwaterowaniem uczestników zajęć i ich rodzin.

Wniosek uzupełniono w dniu 18 lutego 2013 r. o doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie sportu na rzecz dzieci i młodzieży (sklasyfikowaną m.in. jako PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).
Podatnik jest faktycznie klubem sportowym działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której główna działalność jest ukierunkowana na rozwój i upowszechnianie sportu. Cel ten Podatnik realizuje poprzez świadczenie usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Odbywa się to głównie poprzez organizację zajęć sportowych (treningi, szkolenia piłkarskie) dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych "szkółek” sportowych (umowna wewnętrzna jednostka organizacyjna, niewyodrębniona prawnie) w różnych miejscowościach.
Podatnik zatrudnia w tym celu wykwalifikowanych trenerów prowadzących szkolenia sportowe z uczestnikami, jak również zapewnia opiekę lekarzy i rehabilitantów sportowych w miarę powstających potrzeb.
Dodatkowo dla realizacji usług wynajmuje boiska i sale gimnastyczne, lub inne obiekty o zbliżonym charakterze, które mogą być wykorzystane dla celów realizacji zajęć.
Podatnik nie świadczy usług odpłatnego zakwaterowania związanego ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Nie świadczy również usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych (nie posiada własnych obiektów o tym charakterze). Uczestnikom zajęć jest przekazywane i udostępniane nieodpłatnie do używania wyposażenie niezbędne do uprawiania sportu oraz uczestniczenia w zajęciach - np. piłki, bramki, statywy.
Wszystkie usługi świadczone przez Spółkę w ramach jej głównego przedmiotu działalności świadczone są wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży uprawiających sport - dla uczestników zajęć treningów gry w piłkę nożną oraz zajęć ogólnorozwojowych.
Działalność Spółki w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu wśród uczestników zajęć nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku, a dodatkowo również i przychody osiągane na działalności stricte handlowej (np. sprzedaży strojów sportowych) są również obecnie inwestowane w rozwój szkółek piłkarskich oraz wspomagają pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy i wynagrodzeń m.in. trenerów.
Dodatkowo, w ramach prowadzonej działalności jako klub sportowy, Podatnik będzie prowadził działania na rzecz budowania i rozwijania relacji pomiędzy dziećmi interesującymi się i uprawiającymi sport a ich rodzicami, wzmacniając tym samym więzi społeczne i rodzinne. Odbywa się to między innymi poprzez organizowanie odpłatnych wyjazdów (obozów) sportowych, z których całkowity ewentualny zysk będzie przeznaczany na dalsze rozwijanie szkółek piłkarskich i pokrywanie kosztów działalności-edukacyjno sportowej.
Jak wspomniano oprócz omówionej głównej działalności, Podatnik prowadzi również w niewielkim zakresie działalność handlową (sprzedaż m.in. strojów sportowych), która ma na celu głównie pozyskanie dodatkowych środków finansowych, na pokrycie kosztów działalności podstawowej oraz umożliwienie Podatnikowi pokrycia kosztów administracyjnych, ogólnych.
Wnioskodawca działa na rzecz ostatecznych beneficjentów usług – uczestników obozów sportowych. Poszczególne usługi nabywane są od innych podatników w celu zorganizowania i realizacji obozów sportowych bezpośrednio na rzecz ich uczestników – dzieci i młodzieży.
Obozy organizowane są wyłącznie w celu sportowym i edukacji sportowej. W planach zajęć przewiduje się dwa treningi dziennie oraz zajęcia merytoryczne o charakterze teoretycznym, podczas których uczestnicy (dzieci i młodzież) zaznajamiani są z historią sportu, zasadami zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia itp.
Udział rodziców w dotychczasowo organizowanych spotkaniach był marginalny i sprowadzał się do jednokrotnego udziału jednego z rodziców. Ewentualne wyjazdy integracyjne razem z rodzicami znajdują się obecnie w sferze rozważań, lecz nie weszły jeszcze do standardowej oferty usług Wnioskodawcy.
Jeśli standardowo będą organizowane wyjazdy z rodzicami, przewidziany jest ich czynny udział w zajęciach sportowych. Jak wspomniano ta forma działalności nie była jeszcze oferowana w dotychczasowej działalności Wnioskodawcy.
Usługi świadczone przez zainteresowanego mieszczą się w klasyfikacji statystycznej o symbolu 85.51.10.0 „Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi świadczone przez Podatnika, polegające na organizowaniu obozów sportowych połączonych z zakwaterowaniem uczestników zajęć i ich rodzin, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług...
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r., Nr 127, poz. 857), sportem są "wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach."
Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, działalność sportowa jest prowadzona przez osoby prawne (a więc w tym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), która z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy jest określana mianem "klubu sportowego", jako najmniejszej przewidzianej prawem jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność sportową.
Tym samym firma Podatnika winna być uznana za klub sportowy, gdyż prowadzi działalność sportową i działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a więc wyczerpuje warunki określone w ustawie o sporcie. Skupia przy tym wokół uprawiania sportu (a w szczególności piłki nożnej) zarówno bezpośrednich korzystających z zajęć, to jest dzieci i młodzież, jak również i inne osoby - m.in. rodziców, trenerów, lekarzy, rehabilitantów zainteresowanych tą formą aktywności.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku VAT działalność w tym zakresie prowadzona przez jednostki określane mianem "klubu sportowego" w rozumieniu zapisów ustawy o sporcie (a więc w obu wspomnianych w pytaniu punktach), jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT pod warunkiem, iż:

  • są one konieczne do organizowania i uprawiania sport...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »