Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.04.2014

Optymalizacja podatkowa: Opodatkowanie dochodów z ZEA

Pytanie podatnika: Czy w rozważanym stanie faktycznym, wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał ze Spółki z tytułu pełnienia funkcji dyrektora - członka zarządu Spółki, podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 27 ust. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z ZEA?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2013 r. (data wpływu 19 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz opodatkowania przychodu/dochodu z działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest osobą fizyczną, która ze względu na miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Zainteresowany mieszka na terenie Polski od marca 2013 r., w chwili obecnej osiąga wyłącznie przychody opodatkowane według skali podatkowej. Posiada numer PESEL. Wnioskodawca objął funkcję członka zarządu - dyrektora spółki posiadającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (dalej: ZEA) na terenie wolnej strefy handlowej (tzw. free zone). Spółka uzyska certyfikat potwierdzający, że jest ona rezydentem podatkowym ZEA i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ZEA. Certyfikat zostanie wydany przez Ministerstwo Finansów tego kraju.

Powołanie do pełnienia funkcji w organie Spółki, a także ustalenie wynagrodzenia i innych podobnych należności dyrektora nastąpiło na mocy aktu wewnętrznego spółki. Wnioskodawca nie jest i nie będzie związany ze Spółką jakąkolwiek umową, na mocy której byłby zobowiązany do świadczenia na rzecz Spółki jakichkolwiek usług. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, będzie wypłacane Zainteresowanemu wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, czyli za nadzór nad zarządzaniem spółką. Zastosowanie znajdzie tu art. 19 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r. (zwanej dalej jako: umowa z ZEA).

Miejsce faktycznego zarządu będzie znajdowało się na terenie ZEA. Zarząd ma obowiązek spotkać się dwa razy w roku na terytorium ZEA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy w rozważanym stanie faktycznym, wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał ze Spółki z tytułu pełnienia funkcji dyrektora - członka zarządu Spółki, podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 27 ust. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z ZEA?
  2. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca założy w Polsce działalność gospodarczą oraz wybierze dla opodatkowania przychodu/dochodu z tytułu tej działalności ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) lub opodatkowanie według podatku liniowego (art. 30c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to przychody zwolnione, uzyskiwane od spółki z siedzibą w ZEA, nie będą wpływały na poziom zapłaconego w Polsce podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na cytowane wyżej pytanie nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie w terminie późniejszym.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 1 - dochód, który uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu Spółki) powołanego na mocy aktu wewnętrznego spółki, a także wszelkie inne należności o podobnym charakterze, będzie podlegało opodatkowaniu wyłącznie w ZEA, natomiast w Polsce dochód ten będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z ZEA.

Zainteresowany, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: UPDOF) podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł, gdyż jest polskim rezydentem (posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski, w rozumieniu art. 3 ust. 1a UPDOF). Zgodnie z art. 4a UPDOF, powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Kwestia rezydencji Wnioskodawcy nie wzbudza więc wątpliwości. Nie ma również wątpliwości, że Spółka nie posiada na terenie Polski siedziby ani zarządu, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP).

W rozumieniu art. 4 ust. 1 Umowy z ZEA, osoba mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej siedzibę zarządu lub inne kryterium o podobnym charakterze. Miejsce faktycznego zarządu to miejsce, w którym, z merytorycznego punktu widzenia, podejmowa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »