Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

10.07.2013

Opodatkowanie zadatków w działalności gospodarczej

Zadatek stanowi instytucję prawa cywilnego, która dotyczy zobowiązań umownych. Zgodnie z art. 394 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.) w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Otrzymanie zadatku, a także jego ewentualne zatrzymanie lub też zwrot w podwójnej wysokości mogą wiązać się z konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), jak i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 39, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) oraz ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT).

Otrzymanie zadatku

Podatek dochodowy

Z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT (art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT) wynika, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Oznacza to, że otrzymanie zadatku nie stanowi przychodu w podatku dochodowym.

VAT

W myśl § 10 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360, z późn. zm., dalej: rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą powstaje obowiązek podatkowy, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia, w którym ją otrzymano.

W razie otrzymania zadatku powstanie obowiązku podatkowego jest jednak określone w sposób szczególny. Stosownie do art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Dla powstania obowiązku podatkowego nie ma więc znaczenia to, że sprzedawca ma prawo wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie zadatku w ciągu 7 dni.

Jeśli dającym zadatek była osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jego kwota powinna zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej lub – w przypadku braku obowiązku rejestrowania obrotu za jej pomocą – w rejestrze sprzedaży VAT, na podstawie wystawionej faktury lub też jako tzw. sprzedaż bezrachunkowa.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania co do zasady jest obrót. Obrót to kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Z ust. 2 tego artykułu wynika zaś, że w sytuacji gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Oznacza to, że obrót należy określić metodą „w stu”.

Przykład:
Podatnik VAT 30 maja 2013 r. otrzymał od innego przedsiębiorcy zadatek w kwocie 1000 zł na zakup towaru opodatkowanego stawką 23%. Fakturę wystawił 3 czerwca 2013 r., wskazując...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »