Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.03.2017

Opodatkowanie VAT wydania kontrahentom materiałów reklamowo-promocyjno-informacyjnych

Pytanie podatnika: Wnioskodawca podejmuje wiele różnych działań marketingowych. Jednym z tego rodzaju aktywności jest współdziałanie z kontrahentami w zakresie optymalnego wyeksponowania sprzedawanych produktów i zareklamowania marki Wnioskodawcy. W ramach takiej współpracy Wnioskodawca nieodpłatnie przekazuje kontrahentom kartonowe materiały reklamowo-promocyjno-informacyjne typu „standy” celem umieszczenia ich na terenie obiektów należących do kontrahentów. Czy wydanie ww. materiałów podlega VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku nadanym w dniu 28 grudnia 2016 r. (data wpływu 30 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego wydania Kontrahentom materiałów reklamowo-promocyjno-informacyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego wydania Kontrahentom materiałów reklamowo-promocyjno-informacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest lokalnym dystrybutorem baterii (dalej: „Produkty”) na terenie Polski. Wnioskodawca kupuje Produkty od podmiotu powiązanego i sprzedaje je lokalnym podmiotom sprzedaży detalicznej (dalej: „Kontrahenci”), które sprzedają je na rzecz klientów końcowych.

W celu promocji i reklamy sprzedawanych Produktów, a w konsekwencji, zwiększenia sprzedaży, Wnioskodawca podejmuje wiele różnych działań marketingowych. Jednym z tego rodzaju aktywności jest współdziałanie z Kontrahentami w zakresie optymalnego wyeksponowania sprzedawanych Produktów i zareklamowania marki Wnioskodawcy. W ramach takiej współpracy Wnioskodawca nieodpłatnie przekazuje Kontrahentom kartonowe materiały reklamowo-promocyjno-informacyjne typu „standy” (dalej: „Materiały”) celem umieszczenia ich na terenie obiektów należących do Kontrahentów.

Materiały służą Kontrahentom do wizualizacji w codziennej sprzedaży Produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę przez Kontrahentów. Materiały nie mogą być wykorzystywane przez Kontrahentów do eksponowania Produktów innych niż dystrybuowane przez Wnioskodawcę ani nie służą reklamie innych marek niż marki Produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę. Przekazywane Materiały posiadają znak graficzny eksponowanych Produktów Wnioskodawcy i/lub logo marki, a także mogą zawierać nazwę Produktu, zdjęcie i informację o Produkcie, czy informacje o akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) i przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia Materiałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne wydanie Kontrahentom wymienionych w opisie stanu faktycznego Materiałów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na poziomie Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie Kontrahentom wymienionych w opisie stanu faktycznego Materiałów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.; dalej: „UPTU”), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojecie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 UPTU, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, zatem Materiały stanowią towary w rozumieniu UPTU.

Na podstawie art. 7 ust. 1 UPTU, przez dostawę towarów rozumie się - co do zasady - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przy czym zgodnie z art. 7 ust. 2 UPTU, przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych, przy czym - jak stanowi art. 7 ust. 3 UPTU, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 UPTU, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Natomiast próbką - zgodnie z art. 7 ust. 7 UPTU - jest identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Materiały przekazywane przez Wnioskodawcę nie stanowią, co do zasady, próbek ani prezentów o małej wartości w rozumieniu UPTU.

W celu ustalenia, czy dana czynność nieodpłatnego przekazania towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT należy je...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »