Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.04.2016

Opodatkowanie VAT sprzedaży pawilonu handlowego z wyposażeniem

Pytanie podatnika: Czy sprzedaż składników majątkowych w postaci pawilonu handlowego z wyposażeniem będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) uzupełnione pismem Strony z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 1 marca 2016 r., skutecznie doręczone Stronie w dniu 8 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży składników majątkowych w postaci pawilonu handlowego z wyposażeniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 11 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży składników majątkowych w postaci pawilonu handlowego z wyposażeniem. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 1 marca 2016 r. znak nr IPPP2/4512-23/16-2/JO.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
W dniu 18 listopada 2015 r. Wnioskodawca nabył od podatnika podatku od towarów i usług (dalej: „Sprzedający”) pawilon handlowy, w którym Sprzedający prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży kwiatów.Pawilon na dzień sprzedaży wyposażony był wyłącznie w półkę drewnianą, wózek, stojak, klimatyzator oraz towary handlowe. W ramach przedmiotowej transakcji Wnioskodawca nie przejął od Sprzedającego żadnych składników niematerialnych, w szczególności należności lub zobowiązań lub stałych umów z kontrahentami. Transakcja została udokumentowana umową sprzedaży pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem oraz towarami handlowymi, za cenę 26 000 zł oraz dodatkowo ustalono w umowie, że transakcja zostanie potwierdzona przez Sprzedającego wystawieniem faktury VAT. Faktura wystawiona w dniu 18 listopada 2015 r. przez Sprzedającego na kwotę 26 000 zł (brutto) wyszczególniała kwotę netto 21 138,21 zł i podatku VAT w wysokości 4 861,79 zł. Jednocześnie faktura zawierała adnotację „sprzedaż kwiaciarni przy ... wraz z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa” oraz wskazanie, że transakcja jest zwolniona z VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzenie ww. dwóch sprzecznych zapisów w fakturze: z jednej strony wyszczególnienie w niej VAT, a z drugiej stwierdzenie, że transakcja jest zwolniona od podatku, jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa czyniło ją błędną. W dniu 29 grudnia 2015 r. Wnioskodawca otrzymał (listem poleconym) fakturę korygującą z dnia 30 listopada 2015 r., w której transakcja została uznana za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i na podstawie art. 6 pkt l ustawy o podatku od towarów i usług - nie podlega ona przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Korekta spowodowała, że w fakturze korygującej nie wykazano należnego VAT.

W uzupełnieniu z dnia 14 marca 2016 r. Wnioskodawca przedłożył następujące informacje:
ad. 1
Sprzedający prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, w związku z czym jego działalności nie regulował statut. Wnioskodawca nie ma także żadnej wiedzy, żeby działalność Sprzedającego regulował regulamin, czy inny akt o podobnym charakterze. Z informacji jakie Wnioskodawca uzyskał od Sprzedającego – nabyty pawilon handlowy nie posiadał żadnej sformalizowanej struktury organizacyjnej.

Z powodu otrzymanej korekty faktury VAT były prowadzone rozmowy z pracownikiem biura księgowego prowadzącego obsługę księgową działalności Sprzedającego i wówczas Wnioskodawca otrzymał informację, że przychody i koszty działalności gospodarczej Sprzedającego ewidencjonowane były za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca nie posiada informacji, czy dla działalności polegającej na sprzedaży kwiatów w pawilonie handlowym ... – prowadzona była odrębna księga przychodów i rozchodów, czy tylko odrębna ewidencja sprzedaży. Oznacza to, że możliwe było na ich podstawie przyporządkowanie, tylko dla celów podatkowych – przychodów i rozchodów kwiaciarni, albo tylko samych przychodów. Przed nabyciem pawilonu handlowego ewidencje księgowe nie zostały Wnioskodawcy udostępnione.

Sprzedający nie prowadził pełnej rachunkowości, która umożliwia ustalenie wartości aktywów i pasywów na dany dzień, w szczególności należności i zobowiązań.

Tak jak Wnioskodawca informował w złożonym wniosku o interpretację podatkową, składniki majątkowe będące przedmiotem nabycia to wyłącznie: blaszany pawilon handlowy (bez mediów, poza instalacja elektryczną) nie związany trwale z gruntem, który w każdej chwili może zostać usytuowany w innym miejscu. Pawilon był wyłącznie wyposażony w trzy półki drewniane, wózek, stojak, stare biurko, krzesło, prowizoryczny stół, klimatyzator oraz towary handlowe. W ramach transakcji Wnioskodawca nie nabył żadnych (poza umową dzierżawy gruntu ze Spółdzielnią Mieszkaniową władającą działką, na której postawiony jest pawilon) żadnych składników niematerialnych, w szczególności zobowiązań (stałych umów z kontrahentami, wierzytelności).

ad.2
W ocenie Wnioskodawcy nabyte składniki majątkowe w postaci pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem nie stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27 e) ustawy o VAT, którego poziom zorganizowania zapewniały niezależność w samodzielnej kontynuacji rentownej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży kwiatów, co zostało potwierdzone koniecznością likwidacji kwiaciarni już w lutym 2016 roku i podjęciu decyzji o wynajmie pawilonu na inną działalność handlową.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca powziął wątpliwość, że sprzedaż samych składników materialnych przedsiębiorstwa w postaci pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem, bez jego składników niematerialnych, w szczególności zobowiązań (stałe umowy z kontrahentami, wierzytelności) nie może zostać uznana za transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a zatem transakcja ta stanowi sprzedaż towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana transakcja sprzedaży pawilonu handlowego stanowi sprzedaż towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu VAT. Pawilon handlowy wraz z wyposażeniem był przez Sprzedającego wykorzystywany w prowadzonej działalności opodatkowanej, a zatem transakcja powinna podlegać opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

Sprzedający będący czynnym podatnikiem VAT, nieprawidłowo uznał, że sprzedaż pawilonu handlowego wraz z jego wyposażeniem stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług - organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wniosk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »