Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.11.2014

Opodatkowanie VAT premii pieniężnych

Pytanie podatnika: Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę premie pieniężne od kontrahenta B w przedmiotowym stanie faktycznym są zapłatą za usługi świadczone na rzecz kontrahenta B i podlegają w związku z tym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2014 r. (według daty wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania otrzymanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług i nieopodatkowania tych premii podatkiem VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania otrzymanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług i nieopodatkowania tych premii podatkiem VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której nabywa towar handlowy od kontrahenta B. W związku ze wzajemną współpracą handlową kontrahent B zobowiązał się na podstawie zawartej umowy udzielić Wnioskodawcy premii pieniężnej z tytułu dokonanej na jego rzecz zapłaty za zakup towarów, w przypadku spełnienia szeregu warunków. Aby otrzymać przedmiotową premię Wnioskodawca zobowiązany jest między innymi terminowo regulować należności wobec kontrahenta B oraz dokładać starań i podejmować działania zmierzające do wzrostu sprzedaży towarów oferowanych przez kontrahenta B, co powinno znaleźć wymierny rezultat we wzroście wzajemnych obrotów. Zgodnie z umową powyższe premie nie powodują korekty cen sprzedaży, nie są upustem, nie wiążą się z konkretną dostawą i nie stanowią świadczenia wzajemnego, ponieważ zarówno Wnioskodawca, jak i kontrahent B prowadzą działalność na własny rachunek i ryzyko.

W piśmie z dnia 22 września 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 • jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT,
 • wypłata przedmiotowych premii nie jest uzależniona od przekroczenia określonej wartości zakupów netto,
 • w zamian za otrzymywanie premii pieniężnej nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz kontrahenta usług, w tym o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym, bądź posiadać pełny asortyment towarów kontrahenta,
 • wypłata przedmiotowych premii nie jest uzależniona od odpowiedniego eksponowania przez Wnioskodawcę towaru kontrahenta,
 • wypłata przedmiotowych premii nie jest uzależniona od niedokonywania przez Wnioskodawcę nabyć podobnych towarów od innych dostawców,
 • zgodnie z umową „wysokość premii pieniężnej będzie wynosiła 2% wartości netto dokonanych zakupów w ciągu miesiąca towarów zapłaconych najpóźniej w dniu odbioru towarów przy braku przeterminowanych zapłat z tytułu współpracy”,
 • jeżeli Wnioskodawca nie podejmie działań do zwiększenia kolejnego zakupu oraz zapłaci po terminie to premia taka nie jest przyznana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę premie pieniężne od kontrahenta B w przedmiotowym stanie faktycznym są zapłatą za usługi świadczone na rzecz kontrahenta B i podlegają w związku z tym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, premia pieniężna wypłacona przez kontrahenta Wnioskodawcy z tytułu zrealizowanych w umownych terminach płatności z tytułu dostaw towarów oraz premie za osiągnięte poziomy obrotu w poszczególnych okresach rozliczeniowych są obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług i stanowią jedynie przychód w podatku dochodowym. Po analizie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT nie można uznać premii pieniężnej ani za towar, ani za świadczenie usług. Otrzymanie niniejszej premii od kontrahenta nie prowadzi do uzyskania od niego świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie można uznać dokonania zakupu towaru handlowego u kontrahenta wypłacającego premię. W przedmiotowej sytuacji nie występuje również element odpłatności, a osiągnięcie wzrostu wzajemnych obrotów między Wnioskodawcą a kontrahentem B jest zdarzeniem niepewnym, w związku z powyższym Zainteresowany nie ma obowiązku spełnienia świadczenia względem kontrahenta B, wobec czego wypłacenie premii nie ma cech ekwiwalentności.
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnej, której dotyczy niniejszy wniosek, prowadziłoby do sytuacji, w której nabycie towarów od kontrahenta B byłoby dla niego dostawą towarów, dla Wnioskodawcy natomiast świadczeniem usług. Spowodowałoby to opodatkowanie transakcji sprzedaży towarów handlowych jako dwóch różnych czynności u dwóch różnych podmiotów. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT usługą jest każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Zakwalifikowanie wypłacanej premii pieniężnej jako świadczenia usług spowodowałoby, że jedna transakcja jest jednocześnie świadczeniem usług i dostawą towaru, co byłoby sprzeczne z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnych z tytułu zrealizowanych w umownych terminach płatności z tytułu dostaw towarów oraz premii za osiągnięte poziomy obrotu w poszczególnych okresach rozliczeniowych wiązałoby się de facto z opodatkowaniem nabycia określonej ilości towaru jako usługi świadczonej przez nabywcę towaru. Prowadziłoby to do podwójnego opodatkowania tej samej czynności – pierwszy raz, jako dostawy towaru, a drugi raz jako świadczenia usługi przez nabywcę tego samego towaru, w ramach tej samej transakcji.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż w obecnym stanie prawnym brak jest...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »