Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.08.2013

Opodatkowanie świadczeń finansowanych w całości lub w części z ZFŚS

Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo, traktując przekazanie świadczeń z ZFŚS na rzecz uprawnionych (czyli pracowników, emerytów/rencistów) i to zarówno te które są w całości sfinansowane ze środków ZFŚS, jak i te które są tylko częściowo sfinansowane z ZFŚS a częściowo przez samego uprawnionego (pracownika, emeryta/rencistę) jako czynności niezwiązane z prowadzoną działalnością, a tym samym nie podlegające przepisom ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2013 r. (data wpływu 3 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczeń finansowanych w całości lub w części z ZFŚS – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczeń finansowanych w całości lub w części z ZFŚS.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podstawowym podmiotem działania Spółki jest kolejowy transport towarów. Spółka zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zobowiązana jest do tworzenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zasady tworzenia i funkcjonowania ZFŚS określa wewnętrzny regulamin. Dla środków z ZFŚS funkcjonuje odrębny rachunek bankowy, środki te są również wyodrębniane w systemie rachunkowym Wnioskodawcy. Ze środków ZFŚS finansowana jest działalność socjalna na rzecz pracowników, ich rodzin oraz byłych pracowników.

W ramach działalności socjalnej finansowane są: zapomogi losowe, talony świąteczne, nieoprocentowane pożyczki mieszkaniowe. Inne formy działalności socjalnej (wycieczki, wczasy, zakupy biletów na imprezy i wydarzenia kulturalne) są częściowe finansowane przez uprawnionego (pracownika lub emeryta) – w zależności od kryterium dochodowego – a częściowo ze środków ZFŚS.
Żadne z powyższych świadczeń nie jest współfinansowane ze środków obrotowych Spółki, a dopłaty uiszczane przez uprawnionych do powyższych świadczeń nie stanowią wynagrodzenia pracodawcy. W działalności socjalnej Wnioskodawca nie wykorzystuje materiałów i towarów należących do Spółki, nie świadczy też innych usług na rzecz pracowników w związku z powyższymi świadczeniami. Spółka jest jedynie administratorem środków z ZFŚS. Spółka nie odlicza podatku VAT z faktur poświadczających zakup usług czy też innych świadczeń opłacanych z funduszu socjalnego. Nie nalicza też podatku VAT przy przekazywaniu pracownikom świadczeń, i to zarówno wtedy gdy są finansowane w całości ze środków ZFŚS, jak też w przypadku gdy część kosztów świadczeń socjalnych (wczasy, wycieczki, bilety na imprezy i wydarzenia kulturalne) finansuje uprawniony (pracownik, emeryt/rencista).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka postępuje prawidłowo, traktując przekazanie świadczeń z ZFŚS na rzecz uprawnionych (czyli pracowników, emerytów/rencistów) i to zarówno te które są w całości sfinansowane ze środków ZFŚS, jak i te które są tylko częściowo sfinansowane z ZFŚS a częściowo przez samego uprawnionego (pracownika, emeryta/rencistę) jako czynności niezwiązane z prowadzoną działalnością, a tym samym nie podlegające przepisom ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o ZFŚS środki funduszu są przeznaczone na działalność socjalną.
Środki te są wyraźnie wyodrębnione w systemie finansowym Spółki, gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Wydatkowane są tylko w ściśle określonym celu i tylko na rzecz osób uprawnionych. Pracodawca nie ma prawa do swobodnego dysponowania środkami tego funduszu.
Powołując się na art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 8, ust. 2, art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, pracodawca występuje jedynie w roli administratora środków ZFŚS. Czynności wykonywane przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością socjalną mają charakter czysto techniczny – nieodpłatny, pozostają całkowicie poza zakresem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Spółka nie rozpoczęła i nie prowadzi działalności gospodarczej w celu dysponowania funduszem socjalnym. Wykonuje te czynności, bo taki obowiązek nakłada na nią ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W konsekwencji, nie działa tutaj w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, pozostając poza regulacjami ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Z treści art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, człon...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »