Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.02.2014

Opodatkowanie przychodów z najmu podatkiem liniowym

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest właścicielem kilku lokali, które obecnie wynajmuje. Wnioskodawca złożył w określonym przepisami prawa terminie zgłoszenie o wyborze formy opodatkowania jako ryczałt ewidencjonowany - stawka 8,5%. Wnioskodawca rozważa jednak rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i wniesienie nieruchomości do majątku trwałego firmy. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania opodatkowania podatkiem liniowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2013 r. (data wpływu 13 listopada 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu podatkiem w wysokości 19% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu stawką 8,5% oraz dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu podatkiem w wysokości 19%.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego:

Podatnik jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest właścicielem kilku lokali mieszkalnych, które nabył w celu późniejszego przekazania ich w drodze darowizny bądź spadku swoim dzieciom i wnukom. Obecnie lokale są jednak wynajmowane w celu pokrycia kosztów utrzymania i eksploatacji tych nieruchomości, do momentu ich przekazania.

Głównym źródłem dochodów podatnika jest stosunek pracy, natomiast przychód uzyskiwany z tytułu zawieranych umów najmu jest wyłącznie dochodem ubocznym, niestanowiącym źródła utrzymania Podatnika.

Podatnik w związku z najmem nie dokonuje żadnych „czynności zorganizowanych”, które mogłyby świadczyć o prowadzeniu działalności bądź też spełniać definicję prowadzenia działalności gospodarczej, nie są dokonywane żadne czynności marketingowe, zarządcze, czy inne usługi dodatkowe dla swoich najemców.

Podatnik zarejestrował najem jako najem okazjonalny, wszystkie umowy są zawierane w formie aktu notarialnego i zgłaszane do urzędu skarbowego.

Podatnik złożył również w określonym przepisami prawa terminie zgłoszenie o wyborze formy opodatkowania jako ryczałt ewidencjonowany - stawka 8,5%.

Wnioskodawca chciałby uzyskać potwierdzenie poprawności dotychczasowego opodatkowania najmu nieruchomości - stawką 8,5%.

Podatnik rozważa rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i wniesienie nieruchomości do majątku trwałego firmy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie opodatkowania przychodów z najmu podatkiem w wysokości 19% (zdarzenie przyszłe):

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania opodatkowania podatkiem liniowym w wysokości 19%?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalności gospodarcza,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz umowy o podobnym charakterze (…) z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z powyższych przepisów wynika, że najem może być traktowany w dwojaki sposób:

 • jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

Wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów najmu, ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem.

Stosownie do art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 ww. ustawy, wybór kwalifikacji sposobu rozliczania przychodów ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza bądź najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, zależy od podatnika. Należy wskazać, że przepisy ww. ustawy nie zawierają żadnych dodatkowych warunków odnośnie możliwości opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w tym ilości wynajmowanych mieszkań lub wysokości przychodów osiąganych z tego najmu.

Zgodnie z brzmieniem powyższych przepisów przy uzyskiwaniu przychodów z najmu podatnik nie będzie zatem ograniczony ilością wynajmowanych lokali, istotne natomiast będzie to, że umowy najmu dotyczą mieszkań, które nie stanowią składników związanych z działalnością gospodarczą. W związku z faktem, że Podatnik złożył stosowne oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane stawką podatku w wysokości 8,5%.

Podatnik rozważa jednak rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości, a tym samym zorganizowanie działań marketingowych, biura, itp.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »