Opodatkowanie przychodów dziecka ze sprzedaży szablonów stron internetowych

Pytanie: Mój niepełnoletni syn uzyskuje przychody ze sprzedaży szablonów stron www w zagranicznym serwisie internetowym. Walutą w serwisie jest dolar amerykański, więc przychody są zależne od kursu walutowego. Konto w serwisie zostaje zasilone kwotą z każdej sprzedaży pomniejszoną o prowizję w wysokości od 50% do 30% (jest pobierana przez firmę będącą właścicielem serwisu). W przypadku zlecenia wypłaty środków, odbywa się ona za pośrednictwem przelewu międzynarodowego bezpośrednio na konto bankowe syna (każdego 15 dnia miesiąca kalendarzowego). W jaki sposób uzyskane przychody należy wykazać w zeznaniu rocznym?

Dodam, że cała organizacja procesu sprzedaży spoczywa na firmie będącej właścicielem portalu internetowego. Serwis nie sprzedaje gotowego produktu tylko licencję na jego używanie (kupujący szablon nabywa wyłącznie licencję na jego wykorzystywanie). Pomimo umieszczenia produktu (szablonu strony internetowej) syn pozostaje właścicielem praw autorskich, w związku z czym otrzymywana prowizja od sprzedaży jest za udzieloną przez niego licencję do wykorzystywania danego szablonu.

Odpowiedź:

Należności otrzymane lub postawione do dyspozycji Pana syna z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych.

Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych i należy je wykazać w zeznaniu rocznym składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie winno się wpłacić należny z tego tytułu podatek dochodowy, według skali.

Z uwagi na fakt, iż dochodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych nie można zakwalifikować do kategorii przychodów z pracy małoletniego dziecka, podlegają one doliczeniu (do czasu uzyskania przez niego pełnoletności) do dochodów rodziców.

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zauważyć należy, że powołany wyżej przepis wymienia pewne rodzaje przychodów stanowiących pewien katalog o charakterze otwartym, a tym samym nie rozstrzyga ostatecznie co jest przychodem z praw majątkowych. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” przesądza, iż przedmiotowy katalog nie ma charakteru zamkniętego. Na tej podstawie do przychodów z praw majątkowych należy zaliczyć przychody uzyskiwane z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych.

Przychody w walucie obcej

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie zaś z art. 11a ust. 1 ww. ustawy, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Zatem przychód z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych powstanie w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji osobie fizycznej pieniędzy lub wartości pieniężnych i będzie przychodem z praw majątkowych, a więc źródła przychodów określanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość uzyskanego z tego tytułu w walucie obcej przychodu należy ustalać według zasad określonych przepisem art. 11a ust. 1 ww. ustawy.

Koszty uzyskania przychodów

Odnosząc się natomiast do kwestii podwyższonych kosztów uzyskania przychodu zauważyć należy, iż o zastosowaniu 50% kosztów uzys...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »