Opodatkowanie pracy wykonywanej w Polsce przez rezydenta podatkowego Holandii

Obywatel polski, zamieszkały odwielu lat wHolandii, posiadający tam ośrodek interesów życiowych oraz zarejestrowaną firmę konsultacyjną (odpowiednik spółki zo.o.), której jest wyłącznym właścicielem, rozważa nawiązanie współpracy zpolską firmą. Chodziłoby owykonywanie zadań zzakresu doradztwa, szkoleń, kierowania projektami technologicznymi iinnych, związanych zposiadaną przez tę osobę wiedzą specjalistyczną. Fizycznie zadania byłyby wykonywane zarówno wPolsce (wsiedzibie firmy), jak iwHolandii (zdalnie).

W grę potencjalnie wchodzą dwie formuły nawiązania współpracy: zawarcie umowy o pracę przez firmę polską bezpośrednio z rezydentem Holandii jako osobą fizyczną albo podpisany zostałby kontrakt na usługi pomiędzy firmą polską a firmą holenderską, która oddelegowałaby fizycznie do jego wykonywania swojego pracownika, będącego jedynym udziałowcem.

Jakie byłyby zasady opodatkowania pracy wykonywanej w Polsce w obydwu przypadkach?

Odpowiedzi udzielono na podstawie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, z 13 lutego 2002 r. (Dz.U. nr 216, poz. 2120, dalej: UPO).

Opodatkowanie rezydentów w ustawie o PIT

Zasady ogólne dotyczące opodatkowania w Polsce stanowią, zgodnie z ustawą o PIT, że jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Wówczas taka osoba w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o PIT podlega w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ma status rezydenta podatkowego w Polsce).

Jeżeli jednak osoba fizyczna nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, to podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Wtedy taka osoba, zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ma status nierezydenta w Polsce). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez osoby niemające w Polsce miejsca zamieszkania uważa się w szczególności m.in. dochody (przychody) z pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy (bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia) oraz z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która posiada tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) albo przebywa w naszym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Zgodnie z art. 4a ustawy o PIT ustalenie polskiej rezydencji podatkowej osoby fizycznej następuje z uwzględnieniem postanowień konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska.

Komentarz do Modelowej Konwencji OECD, w oparciu o który należy dokonywać interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, określa, w jaki sposób należy liczyć okres pobytu pracownika w drugim kraju. Otóż,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »