Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.06.2012

Opodatkowanie podatkiem VAT rękojmi za wady

Pytanie podatnika: Czy obciążenie sprzedającego przez Wnioskodawcę kwotą kosztów naprawy z tytułu rękojmi stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W związku z postanowieniem Nr IPTPP2/443Z-3/12-4/JS z dnia 18 maja 2012 r. uchylającym postanowienie z dnia 15 marca 2012 r. znak IPTPP2/443-888/11-4/IR o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku z dnia 14 grudnia 2011 r. wg daty nadania (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 23 grudnia 2011 r.), uzupełnionego pismem z dnia 28 lutego 2012 r. (data wpływu 2 marca 2012 r.) Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów naprawy z tytułu rękojmi, po ponownym rozpatrzeniu ww. wniosku, na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2011 r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów naprawy z tytułu rękojmi.

Pismem z dnia 20 grudnia 2011 r. Nr ŁUS.OL-0801/99/2011 Naczelnik Urzędu Skarbowego, stosownie do art. 15 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przekazał ww. wniosek zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 23 grudnia 2011 r.).

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 lutego 2012 r. poprzez doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz kwestie związane z reprezentacją.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 21 czerwca 2008 r. Spółka (Wnioskodawca) nabył od ...... ("Sprzedający") nieruchomość położoną w ..., gmina ... zabudowaną budynkiem ..., którego budowa zakończyła się w 2004 roku. W umowie sprzedaży ("Umowa") Sprzedający oświadczył, że:

- Budynek oraz pozostała infrastruktura znajdująca się na opisanych nieruchomościach zostały wybudowane zgodnie z planami architektonicznymi, projektami budowlanymi, sztuką budowlaną, pozwoleniami na budowę oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa (§ 3 pkt 1.4 umowy);
- Budynek, jak również wszelkie inne urządzenia i instalacje znajdujące się na nieruchomościach i ich wyposażenie, są wolne od wad uniemożliwiających korzystanie z nich zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem (§ 3 pkt 1.5 umowy);
- Stan techniczny budynku pozwala na jego wykorzystywanie w pełnym zakresie, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty utrzymania (§ 3 pkt 1.7 Umowy).

Ponadto, umowa przewidywała, że Kupującemu, tj. Wnioskodawcy, przysługiwały będą wobec Sprzedającego uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne nieruchomości, w tym budynku. Zgodnie z § 13 pkt 2 umowy, Kupujący ma prawo do wykonywania praw z rękojmi również po upływie okresu rękojmi w przypadku, gdy powiadomi Sprzedającego o wystąpieniu wady przed upływem tego okresu. Na podstawie zapisów Kodeksu cywilnego (art. 556 - 576) rękojmia dla sprzedawanych budynków obejmuje 3 lata od daty wydania rzeczy kupującemu. Jednocześnie w umowie ustalono, że Wnioskodawca może usunąć wady na koszt Sprzedającego, a Sprzedający pokryje uzasadnione koszty poniesione przez Wnioskodawcę.

W 2010 roku, w wyniku przeprowadzanych przeglądów i po uzupełniających analizach stwierdzono usterki w konstrukcji dachu budynku wymagające prac naprawczych. Strony (Wnioskodawca oraz Sprzedający) doszły do porozumienia w zakresie przeprowadzenia koniecznych prac, przy czym rozpoznane usterki zostały potraktowane jako wady fizyczne będące przedmiotem rękojmi. Uzgodniono, że wykonawca wystawi fakturę za wykonywane prace na Wnioskodawcę, a ten obciąży Sprzedającego kosztami napraw. Łączny szacunkowy koszt napraw wynosił 988 tys. zł, przy czym na 31 października 2011 r. zrealizowane zostało ok. 54% wymaganych prac. Pozostałe prace mają zostać zrealizowane do końca 2011 r.

W piśmie z dnia 28 lutego 2012 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obciążenie Sprzedającego przez Wnioskodawcę kwotą kosztów naprawy z tytułu rękojmi stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana kwota zwrotu kosztów naprawy nie obejmuje transakcji dostawy towarów ani wykonania usługi pomiędzy stronami, lecz stanowi jednostronny ekwiwalent pieniężny wynikający z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kwota ta w ocenie Zainteresowanego nie pełni zatem funkcji wynagrodzenia za wykonane prace. W rezultacie, wskazana kwota kosztów naprawy z tytułu rękojmi ze strony Sprzedającego na rzecz Wnioskodawcy nie stanowi przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z akt, tut. Organ pismem z dnia 17 lutego 2012 r. nr IPTPP2/443-888/11-2/IR, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Przedmiotowe wezwanie dotyczyło uzupełnienia poprzez doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego oraz kwestie związane z reprezentacją.

W związku z otrzymaną odpowiedzią na ww. wezwanie, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, iż uzupełnienie wniosku zostało nadane po wymaganym terminie i postanowieniem Nr IPTPP2/443-888/11-4/IR z dnia 15 marca 2012 r. pozostawił przedmiotowy wniosek bez rozpatrzenia.

Na ww. postanowienie w dniu 23 marca 2012 r. (data wpływu 26 marca 2012 r.), Pełnomocnik Zainteresowanego złożył zażalenie.

W wyniku rozpatrzenia przedmiotowego zażalenia organ odwoławczy postanowieniem Nr IPTPP2/443Z-3/12-4/JS z dnia 18 maja 2012 r., uchylił zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 grudnia 2011 r. wg daty nadania (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 23 grudn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100