Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.08.2015

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Podstawą jest powierzchnia

Z uzasadnienia: Skoro o podstawie opodatkowania w podatku od nieruchomości decyduje faktyczna powierzchnia użytkowa budynku lub jego części, obliczana stosownie do art. 4 ust. 2 u.p.o.l., to obowiązkiem organu odwoławczego - wynikającym z powołanych wyżej przepisów procesowych - było doprowadzenie do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących tej powierzchni.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska (spr.), Sędzia WSA Kazimierz Maczewski, Protokolant starszy sekretarz sądowy Lidia Maląg, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 30 lipca 2015 r. sprawy ze skargi D. G. i K. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia 21 listopada 2014 r. nr [...], 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżących D. G. i K. Ł. solidarnie kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE
Zaskarżoną decyzją z dnia 24 marca 2015 r. nr [...] , wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; zwana dalej: "o.p.") oraz art. 1a, art. 2-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.; zwana dalej: "u.p.o.l."), Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 21 listopada 2014 r. znak: [...] , którą ustalono D. G. i K. Ł. zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2011 r. w kwocie [...] zł.

Z akt administracyjnych wynika, że powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie sprawy.

K. D. Ł. i D. P. G. (zwani dalej "Podatnikami" bądź "Skarżącymi"), jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej "G. " s.c. D. G. , K. Ł. , na podstawie umowy najmu z dnia 25 listopada 2011 r. stali się najemcami lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto, położonego w S. przy [...] . Wydanie lokalu Podatnikom nastąpiło na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 29 listopada 2011 r. We wskazanej umowie oraz protokole podano, że ogólna powierzchnia użytkowa ww. lokalu stanowi [...] m2.

Do umowy najmu z dnia 25 listopada 2011 r. zawarte zostały dwa aneksy:
nr 1 z dnia 29 marca 2013 r. i nr 2 z dnia 3 kwietnia 2013 r., na mocy których nowym najemcą (pierwotnie wraz z Podatnikami, a od 30 marca 2013 r. - jedynym) został P. G. Ponadto, pismami z dnia 29 marca 2013 r., wynajmujący wyraził Podatnikom zgodę na rozwiązanie ww. umowy za porozumieniem stron z dniem 29 marca 2013 r.
Z uwagi na niewypełnienie przez Podatników obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 6 u.p.o.l., Prezydent Miasta dwukrotnie wzywał Podatników do płożenia informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości odpowiednio za lata 2011-2013. Podatnicy nie udzielili na nie żadnej odpowiedzi.
W tym stanie rzeczy, postanowieniem z dnia 3 października 2014 r., organ podatkowy I instancji wszczął z urzędu wobec Podatników postępowanie w celu ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2011-2013 za powyższą nieruchomość.

W wyniku tego postępowania organ I instancji wydał decyzję z dnia 21 listopada 2014 r., którą - na podstawie danych wynikających z umowy najmu lokalu użytkowego, aneksów do tej umowy oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - ustalił Podatnikom zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2011 r. w kwocie [...] zł.

Podatnicy złożyli odwołanie od powyższej decyzji, w którym podnieśli, że podatek powinien zostać obniżony w stosunku do części lokalu jaką jest piwnica o powierzchni [...] m2. Podatnicy wskazali, że część piwniczna nie była przez Podatników użytkowana, gdyż nie odpowiadała profilowi prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto wysokość piwnicy nie przekracza [...] cm, co powinno skutkować zastosowaniem niższej stawki podatku w odniesieniu do tego pomieszczenia.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, decyzją z dnia 24 marca 2015 r., utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu podatkowego I instancji, w pełni podzielając wyrażone w nim stanowisko.

W uzasadnieniu decyzji, odwołując się do przepisów art. 1a ust. 1 pkt 3 i art. 2 ust. 1 u.p.o.l. oraz zapisów umowy najmu z dnia 25 listopada 2011 r., organ podatkowy II instancji wskazał, że powierzchnia użytkowa ww. lokalu wynosi [...] m2 (§ 1 ust. 1 umowy) oraz że w 2011 r. był on w posiadaniu Podatników, którzy byli przedsiębiorcami. Tym samym cała powierzchnia użytkowa lokalu, łącznie z pomieszczeniami piwnicznymi, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na decyzję organu odwoławczego, domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »