Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.03.2013

Opodatkowanie odsetek od lokat bankowych

Pytanie podatnika: Do jakiego źródła przychodów należało zakwalifikować otrzymane odsetki od lokat terminowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2012 r. (data wpływu 29 października 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lutego 2013 r. (data wpływu 8 lutego 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od lokat terminowych:

 • w części dotyczącej zakwalifikowania odsetek od lokat terminowych do źródła przychodów, sposobu opodatkowania ww. odsetek i wykazania ich w zeznaniu rocznym – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej terminu wpłaty podatku od odsetek od lokat terminowych oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego odsetek za nieterminową wpłatę podatku od odsetek od lokat bankowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 oraz w art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z czym, pismem z dnia 22 stycznia 2013 r., Nr IPTPB1/415-658/12-2/DS, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 4 lutego 2013 r., natomiast w dniu 8 lutego 2013 r. (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego 6 lutego 2013 r.), Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek. 

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ewidencjonowaną za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zaliczki na podatek ustala miesięcznie i opłaca podatek liniowy według stawki 19%. Dla tej działalności założyła rachunek bankowy podstawowy, na którym dokonywane były wszelkie operacje związane z wpływami środków z tytułu pożyczek i darowizny na rozpoczęcie działalności, a później z płatnościami za faktury dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach dodatkowej umowy z bankiem, wolne środki z rachunku podstawowego lokowane były na rachunku lokacyjnym, na krótkie miesięczne lokaty. Po upływie terminu, na który były zawarte, środki te przekazywane były na rachunek podstawowy wraz z należnymi odsetkami. Według informacji banku, bank nie pobierał podatku dochodowego od naliczonych odsetek. W związku z tym, że uzyskane odsetki z lokat Wnioskodawczyni zaliczyła do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ciągu roku 2010, 2011 samodzielnie obliczała zryczałtowany podatek w wysokości 19%, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 i wpłacała na rachunek Urzędu Skarbowego do 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskała przychód z odsetek z lokat. W przypadku przekroczenia tego terminu naliczyła odsetki od nieterminowej zapłaty podatku. Do 30 kwietnia następnego roku Wnioskodawczyni złożyła zeznanie PIT-36L, wpisując kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w części J, wiersz 61 zeznania za 2010 r. i w części J, wiersz 60 zeznania za 2011 r. Jednocześnie wykazała w części J, wierszu 59 zeznania za 2010 r. i w części J, wierszu 58 zeznania za 2011 r. zapłaconą w ciągu roku zaliczkę, z powodu braku odpowiednio innej pozycji do wykazania wpłaconych miesięcznie zaliczek z tytułu zryczałtowanego podatku od odsetek z lokat.
W uzupełnieniu wniosku z dnia 6 lutego 2013 r. Wnioskodawczyni wskazała, że wniosek dotyczy lat 2010 i 2011.
Dodała również, iż powodem niepobierania podatku od odsetek przez bank, było uznanie wypłacanych odsetek za przychód z działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, z którego winna rozliczać się we własnym zakresie. Wnioskodawczyni podała, iż niepobieranie podatku od odsetek nie było spowodowane dziennym naliczaniem tych odsetek, od których podatek wynosiłby poniżej 50 gr, tj. zaokrąglany w dół do zera.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 • Do jakiego źródła przychodów należało zakwalifikować otrzymane odsetki od lokat terminowych...
 • W jakim terminie należało wpłacać zryczałtowany podatek od przychodów z odsetek od lokat terminowych do Urzędu Skarbowego...
 • Czy za nieterminową zapłatę zryczałtowanego podatku powinny być naliczane odsetki od zaległości podatkowych...
 • Czy należało wykazać należny i zapłacony w ciągu roku zryczałtowany podatek od odsetek z lokat w zeznaniu rocznym PIT-36L i w jakiej części zeznania...

Przedmiotem niniejszej interpretacji są wskazane wyżej zagadnienia na tle stanu faktycznego dotyczącego skutków podatkowych zaistniałych w 2010 r. Natomiast odnośnie stanu faktycznego obejmującego 2011 r. zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.
Zdaniem Wnioskodawczyni, obowiązek zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej dotyczy uzyskiwanych wynagrodzeń w postaci odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością i według Niej należy przyjąć, że w art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o te rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są, i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności. Wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zatem, odsetek od odrębnych lokat terminowych utworzonych dla lokowania wolnych środków pieniężnych pochodzących z działalności gospodarczej, nawet przez bank prowadzący rachunek podstawowy, nie można utożsamiać z odsetkami od środków na rachunkach bankowych, utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, gdyż lokaty te nie dotyczą rachunków związanych z bieżącą działalnością firmy, nie dokonuje się na nich operacji gospodarczych, tj. nie dokonuje się z nich płatności za zakupione towary, usługi, czy też na rachunki te nie spływają środki za sprzedane towary, usługi.
Zdaniem Wnioskodawczyni, odsetki od lokat stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane są 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 3.
W uzupełnieniu wniosku z dnia 6 lutego 2013 r. Wnioskodaw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100