Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.04.2015

Opodatkowanie należności z tytułu wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu

Interpelacja nr 31907 do ministra finansów w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu objęcia zwolnieniem przedmiotowym od podatku dochodowego przychodów otrzymanych przez podatników w następstwie wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu

Szanowny Panie Ministrze,

działając w trybie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu oraz art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.), zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w niżej opisanej sprawie.

Do mojego biura poselskiego docierają sygnały dotyczące wysokich obciążeń podatników w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wygaśnięciem przysługujących im praw spółdzielczych do lokali typu lokatorskiego i własnościowego. Na podstawie przedstawionych mi przez wnoszących o interwencję dokumentów stwierdzam, że po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego bądź też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i wypłacie przez spółdzielnię mieszkaniową osobie, która lokal spółdzielczy opuściła, kwoty odpowiadającej wartości rynkowej lokalu, od kwoty tej naliczany jest podatek dochodowy. Kwotę wypłaconej wartości rynkowej lokalu kwalifikuje się jako przychód podlegający opodatkowaniu.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta jest co prawda regulacja zwalniająca z podatku przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni (art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy), jednakże zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 14 marca 2013 r., II FSK 1490/11 „zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. objęta jest tylko ta część wypłaconej uprawnionemu wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 21 u.s.m.), która odpowiada wysokości faktycznie wniesionego udziału lub wkładu do spółdzielni w rozumieniu art. 10 ust. 2 u.s.m.”. Zatem opodatkowaniu nie podlega tylko kwota odpowiadająca nominalnej wysokości wniesionego wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, co oznacza w praktyce, iż zwolnienie będzie dotyczyło niewielkiej wypłaconej przez spółdzielnię kwoty. Zwolniona z podatku kwota będzie tym mniejsza, im wcześniej zostało nabyte spółdzielcze prawo do lokalu przez byłego członka spółdzielni otrzymującego obecnie ekwiwalent za zdany lokal. Tym większa jest bowiem wówczas różnica pomiędzy aktualną wartością rynkową lokalu, a wartością nominalną z okresu, kiedy członek partycypował w kosztach budowy.

Należy uznać, że obecne rozwiązanie jest rażąco niesprawiedliwe. Narusza przy tym zasadę równości wobec prawa wynikającą z art. 32 Konstytucji i to co najmniej w dwóch aspektach. Po pierwsze, wysokość kwoty podlegającej opodatkowaniu w związku z wypłatą wartości rynkowej lokalu po wygaśnięciu prawa do niego zależy od kryterium przypadkowego, jakim jest data ustanowienia prawa do lokalu. Osoby, które nabyły spółdzielcze prawo do lokalu kilkadziesiąt lat temu, a obecnie ten lokal opuszczają w związku z wygaśnięciem do niego prawa, mogą liczyć na zwolnienie od podatku niewielkiej części wypłacanej im kwoty. Z kolei w przypadku osób, które uzyskały spółdzielcze prawo do lokalu w ostatnich latach, wraz z wygaśnięciem prawa spółdzielnia wypłaca takiej osobie kwotę, która w znacznej części nie jest opodatkowana. Wynika to z oczywistego faktu, jakim jest spadek siły nabywczej pieniądza. Nie może być jednak tak, że to przypadkowe kryterium - jakim jest data powstania prawa do lokalu - decyduje o wielkości zobowiązań podatkowych.

Po drugie, naruszenie zasady równości przejawia się także w tym, że znajdujące się w podobnej sytuacji osoby, które jako właściciele nieruchomości, zbywają swój przedmiot własności mogą liczyć na zwolnienie od podatku dochodowego dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). I ponownie zastosowano dla zwolnienia dochodów z opodatkowania kryterium arbitralne, jakim jest źródło pochodzenia środków przeznaczonych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Zwolnienie z podatku dochodu przeznaczonego przez podatnika na własne cele mieszkaniowe jest możliwe bowiem tylko wówczas, gdy dochód ten pochodzi ze zbycia nieruchomości (lub ewentualnie innych praw na nieruchomości). Z analogicznego zwolnienia - a co jest niezrozumiałe - nie mogą natomiast skorzystać osoby, które na własne cele mieszkaniowe przeznaczają środki uzyskane ze spółdzielni mieszkaniowej po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu. Nie ma uzasadnienia dla odmiennego traktowania w tym zakresie przychodów ze zbycia nieruchomości, w stosunku do przychodów uzyskanych od spółdzielni za zdany jej lokal, do którego prawo wygasło. Tak w jednym jak i w drugim przypadku mamy bowiem do czynienia z wypłatą ekwiwalentu za wydaną nieruchomość lub jej część. Nie jest tu istotne pod jakim formalnym tytułem to się odbywa. Dlatego też zwolnienie z podatku wyłącznie przychodów uzyskanych w związku z zawarciem umów odpłatnego zbycia nieruchomości należy uznać za rozwiązanie arbitralne.

Należy zwrócić uwagę także na wymiar społeczny poruszonego zagadnienia. Otóż osoby, które opuszczają lokale spółdzi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »