Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.12.2013

Opodatkowanie nagród wydanych uczestnikom konkursu internetowego

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza założyć na stronach internetowych portal, na którym realizować będzie program konkursowy. Program ten będzie powszechnie dostępny. Istota uczestnictwa opierała się będzie na współzawodnictwie w zbieraniu punktów i zdobywaniu nagród. Czy wydanie uczestnikowi programu konkursowego zdobytej nagrody rodzić będzie dla Wnioskodawcy, jako płatnika, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu do Organu - 08 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania nagród wydanych uczestnikom programu konkursowego organizowanego przez Wnioskodawcę - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 lipca 2013 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania nagród wydanych uczestnikom programu konkursowego organizowanego przez Wnioskodawcę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza założyć na stronach internetowych portal „A”, na którym realizować będzie program konkursowy „A”. Program ten będzie powszechnie dostępny, tzn. każda zainteresowana osoba będzie mogła dokonać stosownej rejestracji i stać się jego uczestnikiem. Istota uczestnictwa opierała się będzie na współzawodnictwie w zbieraniu punktów i zdobywaniu nagród.

Jako administrator portalu „A” Wnioskodawca umożliwi zamieszczanie na jego stronach ogłoszeń interaktywnych. Zadaniem uczestników programu konkursowego „A” będzie przeglądanie zamieszczonych ogłoszeń zgodnie z zawartym w nich opisem oraz ich opiniowanie. Za potwierdzoną aktywność przejawiającą się przejrzeniem ogłoszenia i jego zaopiniowaniem uczestnik otrzymywać będzie punkty. Uzyskaną w ten sposób odpowiednią ilość punktów będzie też mógł zamieniać na nagrody. Przeglądanie i opiniowanie ogłoszeń będzie miało charakter konkursowy, oparty na współzawodnictwie pomiędzy poszczególnymi uczestnikami programu konkursowego „A”. Wynikało to będzie z faktu, że każde zamieszczone ogłoszenie będzie podlegało przejrzeniu przez z góry określoną liczbę uczestników, przy czym każdy uczestnik będzie mógł dane ogłoszenie przejrzeć i zaopiniować tylko raz. W konsekwencji ci uczestnicy, którzy zdecydują się pierwsi przejrzeć i zaopiniować dane ogłoszenie interaktywne, w wyniku współzawodnictwa pozbawią takiej możliwości pozostałych uczestników programu konkursowego „A”.

Zamieszczanie ogłoszeń interaktywnych na stronach portalu „A” będzie odpłatne. Z uzyskiwanych opłat utrzymywany będzie portal oraz finansowane będą nagrody. Jednocześnie możliwe do zdobycia nagrody stanowić będą dla uczestników programu konkursowego „A” zachętę do przeglądania i opiniowania zamieszczanych ogłoszeń. Zamieszczający ogłoszenie podejmował będzie decyzję, dla jakiej liczby uczestników programu konkursowego „A” ogłoszenie będzie dostępne (ile różnych uczestników będzie mogło przejrzeć i zaopiniować ogłoszenie) oraz jaka za przejrzenie i zaopiniowanie ogłoszenia przysługiwała będzie ilość punktów. W zależności od decyzji, co do liczby uczestników, dla których ogłoszenie będzie dostępne, oraz ilości przyznawanych punktów, kalkulowana też będzie opłata za zamieszczenie ogłoszenia na portalu „A”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydanie uczestnikowi programu konkursowego „A” zdobytej nagrody rodzić będzie dla Wnioskodawcy, jako płatnika, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, każda ocena ciążącego na płatniku obowiązku poboru podatku musi być rozpatrywana przez pryzmat obowiązków podatkowych, jakie ciążą na podatniku. Konstatacja ta jest przy tym wręcz oczywista, bowiem pobór podatku przez płatnika jest możliwy o tyle, o ile konieczność poniesienia jego ciężaru przez podatnika wynika z obowiązujących regulacji prawnych. Powyższy stan rzeczy przesądza też o tym, że ustalenie obowiązku poboru podatku od wydawanych uczestnikom programu konkursowego „A” nagród, poprzedzone musi być analizą przepisów podatkowych pod kątem wyjaśnienia, w jaki sposób nagrody te powinny zostać opodatkowane.

Wskazać zatem wypada, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody (przychody) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 tej ustawy, w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Jednocześnie w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolne od opodatkowania są wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760,00 zł. Zwolnienie to nie dotyczy przy tym nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przenosząc wskazane przepisy na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać wypada, że otrzymanie przez uczestnika programu konkursowego „A” nagrody będą niewątpliwie efektem wygrania współzawodnictwa w zbieraniu punktów. W konsekwencji, co do zasady, otrzymana nagroda będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, uregulowanym w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie można jednocześnie pominąć, że Internet zalicza się do grupy środków masowego przekazu. Pojęcie to w obowiązującym obecnie systemie prawnym nie zostało zdefiniowane. Zważyć jednak trzeba, że środki masowego przekazu, to środki masowego komunikowania się, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia i instytucje, za pomocą których kieruje się określone treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Przy tak szeroko postrzeganym i definiowanym pojęciu środków masowego przekazu uznać należy, że pojęcie to, użyte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma charakter otwarty. Wraz z rozwojem t...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »