Opodatkowanie dochodów z najmu przez współwłaścicieli

Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z ojcem, dwoma braćmi i synem zmarłego brata są współwłaścicielami mieszkania. Mieszkanie zostało wynajęte przez Wnioskodawcę, jako współwłaściciela zarządzającego. Ojciec i bracia udzielili Wnioskodawcy pełnomocnictwa do załatwiania wszystkich spraw dotyczących tego mieszkania. Wnioskodawca nie posiada natomiast pełnomocnictwa syna zmarłego brata, który wyjechał za granicę i nie ma z nim kontaktu. Czy najem lokalu musi być rozliczany przez wszystkich współwłaścicieli?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2017 r. (data wpływu 9 lutego 2017 r.), uzupełnionym w dniu 14 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego od przychodu z najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 14 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego od przychodu z najmu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Po śmierci matki - Wnioskodawca, jego ojciec, dwóch braci Wnioskodawcy i syn zmarłego brata są współwłaścicielami mieszkania w częściach: ojciec 20/32, Wnioskodawca i jego bracia po 3/32 (łącznie 9/32) oraz syn zmarłego brata 3/32.

Mieszkanie, którego ww. osoby zostały współwłaścicielami, wymagało inwestycji polegającej m.in. na wymianie okien, które groziły wypadnięciu.

Za wymianę okien oraz inne prace remontowe Wnioskodawca zapłacił wykonawcom 4.744 zł.

Chcąc tę kwotę odzyskać i pozyskać środki na inne prace remontowe Wnioskodawca postanowił wynająć to mieszkanie, podpisując umowę najmu okazjonalnego, jako współwłaściciel zarządzający, określając czynsz za wynajem w kwocie 350 zł miesięcznie.

W ustawowym terminie 14 dni, fakt podpisania umowy najmu Wnioskodawca zgłosił we właściwym urzędzie skarbowym i od listopada 2016 r. każdego miesiąca opłaca stosowny podatek od całości kwoty czynszu.

Ojciec i bracia (łącznie 29/32 udziału) udzielili Wnioskodawcy pełnomocnictwa do załatwiania wszystkich spraw (finansowych, remontowych i innych) dotyczących tego mieszkania. Wnioskodawca nie posiada natomiast pełnomocnictwa syna zmarłego brata, którego udział w mieszkaniu wynosi 3/32, co stanowi 32 zł 81 gr dochodu, od której powinien odprowadzić podatek. Syn zmarłego brata wyjechał za granicę, a Wnioskodawca nie ma z nim kontaktu. W tej sytuacji Wnioskodawca odprowadza podatek od tej kwoty czynszu i mając zgodę pozostałych współwłaścicieli lokalu (tj. 29/32 udziału), ww. kwotą dysponuje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy najem lokalu musi być rozliczany przez wszystkich współwłaścicieli?

Zdaniem Wnioskodawcy, opłacanie przeze niego łącznego podatku za czynsz powinien zostać zachowany.

Według Wnioskodawcy zakwestionowanie tego stanu rzeczy może doprowadzić do rozwiązania umowy najmu i bardzo skomplikuje sytuację osób najmujących (ubogich), które wynajmują to mieszkanie za bardzo niską kwotę. Ponadto, budżet państwa nie będzie otrzymywał podatku, zaś Wnioskodawca poniesie straty związane z nieodzyskaniem wspomnianej kwoty za remont okien, itp., i dodatkowo mieszkanie nie będzie remontowane, co będzie pogarszało jego stan techniczny.

Wnioskodawca wskazuje, że takie postępowanie nie jest też do końca niezgodne z prawem, gdyż w podejmowaniu decyzji dotyczących najmu mieszkań, o samym najmie, jak i innych sprawach, także spornych, decyduje większość udziałów. Nie jest też bez znaczenia partycypowanie w kosztach utrzymania mieszkania.

Każdy ze współwłaścicieli ma prawo czerpać pożytki i inne przychody z nieruchomości, a jednocześnie ma obowiązek ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości, proporcjonalnie do wielkości swoich udziałów. Każdy współwłaściciel części wspólnych budynku lub wspólnego mieszkania ma więc obowiązek np. ponoszenia kosztów remontów, konserwacji, napraw. Jednocześnie ma prawo korzystać ze wspólnych urządzeń i części budynku (np. windy, schodów) mieszkać we wspólnym mieszkaniu, prowadzić działalność gospodarczą we wspólnym lokalu, itd. (w zależności od przeznaczenia nieruchomości). Współwłaściciele mogą, niezależnie od zasady przedstawionej powyżej, zawrzeć umowę, w której określą udział każdego z ni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »