Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.05.2013

Opodatkowanie dochodów (przychodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

Pytanie podatnika: Czy skoro podstawę opodatkowania stanowi kwota przyznanej akcjonariuszowi dywidendy, to tym samym przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstaje w momentach, gdy SKA osiąga zyski ze sprzedaży rzeczy, praw majątkowych oraz świadczenia usług, gdy SKA dokonuje odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników będących środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 08 stycznia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 25 marca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązku wykazania i opodatkowania przez akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej przychodu w momencie osiągnięcia przez spółkę zysków ze świadczenia usług, sprzedaży rzeczy, wskazanych we wniosku praw majątkowych stanowiących w spółce podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne oraz innych składników majątku trwałego (podlegających amortyzacji dla celów podatkowych) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 stycznia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązku wykazania i opodatkowania przez akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej przychodu w momencie osiągnięcia przez spółkę zysków ze świadczenia usług, sprzedaży rzeczy, wskazanych we wniosku praw majątkowych stanowiących w spółce podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne oraz innych składników majątku trwałego (podlegających amortyzacji dla celów podatkowych). Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 13 marca 2013 r.

Znak: IBPBI/1/415-19/13/AB, IBPBII/1/415-61/13/MK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 25 marca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną (dalej „Wnioskodawca” lub „Akcjonariusz”), posiada akcje imienne spółki komandytowo – akcyjnej (dalej „SKA”). Jako akcjonariusz SKA Wnioskodawca będzie miał udział w zyskach, które otrzyma na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy (dalej „Dywidenda”). W SKA w kolejnych latach będą podejmowane uchwały walnego zgromadzenia o wypłacie Dywidendy lub uchwały o podziale zysków w inny sposób niż wypłata Dywidendy akcjonariuszom, w tym o zatrzymaniu zysków w SKA. SKA, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem osiąga oraz będzie osiągała zyski ze sprzedaży rzeczy, praw majątkowych oraz świadczenia usług, a także dokonuje oraz będzie dokonywała odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Ponadto SKA, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem kupuje oraz będzie kupowała towary, usługi oraz środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Zawierane umowy przewidują oraz będą przewidywały zarówno termin płatności wynoszący 60 dni, jak i termin dłuższy niż 60 dni. Występują oraz będą występowały takie sytuacje, w których SKA dokona zapłaty po upływie 30 dni od daty upływu terminu płatności, jeśli termin płatności był nie dłuższy niż 60 dni. Występują oraz będą występowały również takie sytuacje, gdzie termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, natomiast SKA dokona zapłaty kwoty z faktury po upływie 90 dni od miesiąca zaksięgowania faktury w księgach SKA.

Z uzupełnienia wniosku, ujętego w piśmie z dnia 20 marca 2013 r. wynika m.in., iż:

    SKA, jako spółka zajmująca się działalnością innowacyjną, będzie uzyskiwała wskazane we wniosku przychody ze zbywania praw majątkowych z tytułu zbycia praw określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.); będzie więc uzyskiwać przychody ze zbywania patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych,
ww. prawa majątkowe, będą stanowić dla spółki podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy skoro podstawę opodatkowania stanowi kwota przyznanej akcjonariuszowi Dywidendy, to tym samym przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstaje w momentach:

  • gdy SKA osiąga zyski ze sprzedaży rzeczy, praw majątkowych oraz świadczenia usług,
  • gdy SKA dokonuje odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników będących środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z powołanych wyżej tytułów nie powstanie w dacie osiągnięcia zysków ze sprzedaży rzeczy, praw majątkowych oraz świadczonych usług, ani w dacie dokonania odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności składników majątku, będących środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi SKA.

W oc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »