Opłaty związane z posiadaniem samochodu. Wciąż więcej i drożej

Kierowcy nie mają w Polsce łatwo, nie dość, że są zmuszeni do poruszania się po drogach o wątpliwej jakości, które uszkadzają ich samochody, to jeszcze na każdym kroku są okradani. Sama cena paliwa to w połowie podatki, do tego dochodzi cała masa opłat wymaganych przez państwo i ze względu na istniejący przymus zawyżana. Od nowego roku pierwszą zmianą będzie wzrost kar za nieopłacenie w terminie OC, drugą zmianą będzie tzw. opłata emisyjna, a trzecią ostatnią zmianą będzie danie samorządom możliwości wprowadzenia tzw. strefy czystego powietrza.

Interpelacja nr 28515 do ministra finansów w sprawie wzrostu opłat związanych z posiadaniem samochodu

Szanowna Pani Minister,

kierowcy nie mają w Polsce łatwo, nie dość, że są zmuszeni do poruszania się po drogach o wątpliwej jakości, które uszkadzają ich samochody, to jeszcze na każdym kroku są okradani. Sama cena paliwa to w połowie podatki, do tego dochodzi cała masa opłat wymaganych przez państwo i ze względu na istniejący przymus zawyżana. Od nowego roku pierwszą zmianą będzie wzrost kar za nieopłacenie w terminie OC, drugą zmianą będzie tzw. opłata emisyjna, a trzecią ostatnią zmianą będzie danie samorządom możliwości wprowadzenia tzw. strefy czystego powietrza.

W związku powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

  1. W jaki sposób ministerstwo wyobraża sobie funkcjonowanie strefy czystego powierza, wiedząc że nie wszystkich obywateli jest stać na zakup samochodu elektrycznego?
  2. Czy budżet państwa nie posiada odłożonych środków na poprawę stanu dróg w Polsce?
  3. Jaki ma sens wprowadzenie strefy czystego powietrza, jeśli i tak mogą wjeżdżać do niej samochody spalinowe?

Poseł Małgorzata Niemczyk

Łódź, 28 grudnia 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 28515 w sprawie wzrostu opłat związanych z posiadaniem samochodu

W odpowiedzi na interpelację nr 28515, Pani Małgorzaty Niemczyk w sprawie wzrostu opłat związanych z posiadaniem samochodu, uprzejmie informuję co następuje.

Na wstępie pragnę się odnieść do treści interpelacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1114, z późn. zm.) w chwili obecnej stawka akcyzy na benzynę silnikową wynosi 1540 zł/1000 l, na olej napędowy - 1171 zł/1000 l, a na LPG - 670 zł/1000 kg. Jedocześnie należy zauważyć, iż stawka akcyzy na benzynę silnikową nie była podwyższana od 2007 roku, a na LPG od 2005 roku. Z kolei na olej napędowy ostatni raz stawka akcyzy wzrosła w styczniu 2012 r. i było to spowodowane wzrostem minimum unijnego związanego z końcem okresu przejściowego wynegocjowanego przez Polskę przed wstąpieniem do Unii Europejskiej.

Regulacje dotyczące sposobu kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz konsekwencji niespełnienia tego obowiązku zostały zawarte w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473, z późn. zm.). Na podstawie art. 88 ustawy, osoba która nie spełniła obowiązku zawarcia ww. umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia jest obowiązana wnieść opłatę. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym została powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, ogłaszanym corocznie przez Radę Ministrów. W związku z powyższym wzrost wysokości tej opłaty wynika ze wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawą o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1356) utworzono Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, a także wprowadzono opłatę emisyjną. Obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciąży na producentach, importerach i podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych oraz na innych podmiotach uiszczających podatek akcyzowy od paliw silnikowych. 15% opłaty emisyjnej stanowi jeden z przychodów Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. W planie finansowym Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, stanowiącym załącznik do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zaplanowano, że przychód z tytułu opłaty emisyjnej wyniesie w bieżącym roku 255 mln zł.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu został powołany do zapewnienia finansowego wsparcia projektów związanych z rozbudową infrastr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »