Opłaty za zarządzanie w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy zestawienie opłat za zarządzanie wystawione i nieuwzględnione w PIT-8C otrzymanym z Centralnego Domu Maklerskiego za ten sam rok obrachunkowy może być uwzględnione w PIT- 38 w rubryce koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2013 r. (data wpływu 06.02.2013 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne z dnia 22.03.2013 r.(data nadania 22.03.2013 r., data wpływu 25.03.2013 r.) na wezwanie nr.IPPB2/415-83/13-2/EL z dnia 18.03.2013 r.(data nadania 18.03.2013 r., data doręczenia 21.03.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym jest :

  • w części dotyczącej możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu opłat za zarządzanie – prawidłowe,
  • w pozostałym zakresie – nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.02.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna podpisał umowę o zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych z P. (dalej P) Spółka Akcyjna. Powierzając P. swoje Środki finansowe Wnioskodawca wybrał tzw. portfel zrównoważony zawierający obligacje Skarbu Państwa, papiery dłużne oraz akcje firm notowanych na giełdzie. P. kupuje i sprzedaje papiery wartościowe Wnioskodawcy posiadając Jego stałe pełnomocnictwo i dbając o możliwie najlepszy stan finansowy portfela Wnioskodawcy.

Wszystkie powyższe operacje P. przeprowadza za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego..... S.A., które to od każdej operacji kupna i sprzedaży pobiera prowizję zmniejszającą wartość portfela Wnioskodawcy. Natomiast P. w oparciu o umowę z Wnioskodawcą o zarządzanie pobiera co miesiąc opłaty za zarządzanie portfelem inwestycyjnym.
W miesiącu lutym br. CDM.... S.A. przesłało Wnioskodawcy PIT-8C, w oparciu o który Wnioskodawca wypełnia PIT-38 zawierający Jego przychód i koszty uzyskania tego przychodu. W tym samym czasie Wnioskodawca otrzymał podpisane przez Dyrektora Departamentu Rozliczeń P., tzw. ”zestawienie opłat za zarządzanie” portfelem Wnioskodawcy za ten sam rok, który został ujęty w PIT-8C wystawionym przez CDM.... S.A. Zestawienie opłat za zarządzanie P. posiada ważną uwagę o treści „W/w wyszczególnione koszty zarządzania portfelem poniesione na rzecz P. przez klienta nie zostały wykazane w informacji PIT-8C wystawionej przez P. S.A.(CDM)”.
Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 18 marca 2013 r. Nr IPPB2/415-83/13-2/EL wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:
Czy „zestawienie opłat za zarządzanie” otrzymane przez Wnioskodawcę dotyczy tylko i wyłącznie zbytych w 2012 roku obligacji Skarbu Państwa, papierów dłużnych oraz akcji firm notowanych na giełdzie....

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie. W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:
Zestawienie opłat za zarządzanie dotyczy okresu od roku 2007 do 2012 włącznie. Firma inwestycyjna zarządzająca aktywami Wnioskodawcy, działająca w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przesyła Wnioskodawcy od 2007 r. coroczne zestawienie opłat za zarządzanie z adnotacją, że opłaty te nie są uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów w PIT-8C. Wypełniając PIT-38 za lata 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 Wnioskodawca nie wliczał opłat za zarządzanie do kosztów uzyskania przychodów. Dopiero niedawno doradca finansowy zasugerował Wnioskodawcy zwrócenie się do organu podatkowego z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Jeśli interpretacja tut. organu będzie dla Wnioskodawcy pozytywna, zwróci się On do swojego Urzędu Skarbowego z korektami PIT-38 od 2007 r. (czyli pięć lat zaszłości).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy „zestawienie opłat za zarządzanie” wystawione przez P. i nie uwzględnione w PIT-8C otrzymanym z Centralnego Domu Maklerskiego.... S.A. za ten sam rok obrachunkowy może być uwzględnione w PIT- 38 w rubryce „koszty uzyskania przychodów”...
Zdaniem Wnioskodawcy, w rubryce „koszty uzyskania przychodów” w PIT-38 powinny być uwzględnione wszystkie udokumentowane koszty związane z uzyskanym przychodem w tym samym okresie rozliczeniowym.
Przesłane przez P. „zestawienie opłat za zarządzanie” jest ściśle związane z uzyskanym za dany rok przychodem , a zatem powinny być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu. W przypadku ich nieuwzględnienia wypełniony PIT-38 będzie nierzetelny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w części dotyczącej możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu opłat za zarządzanie za prawidłowe, zaś w pozostałej części za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »