Opłaty pocztowe i koszty przesyłki a VAT

Pytanie podatnika: Czy przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie kosztów przesyłki zamówionego towaru będą stanowiły dla Zainteresowanej podstawę opodatkowania i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2013 r. (data wpływu 29 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego związanego z opłatą za przesyłkę towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego związanego z opłatą za przesyłkę towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz portalu aukcyjnego. Sprzedaż jest dokonywana na terenie całego kraju, przy czym wysyłki zamówionych towarów dokonywane są za pośrednictwem X, która wystawia faktury VAT zwolnione od podatku.

W regulaminie sklepu internetowego Wnioskodawczyni oraz na każdej aukcji znajduje się zapis o treści: „Nabywca składając ofertę kupna udziela pełnomocnictwa sprzedającemu do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z X w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w rozumieniu ustawy o VAT. Pełnomocnictwo to służy zminimalizowaniu kosztów przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego”.
Cena przesyłki realizowanej za pośrednictwem X jest znana z góry, ponieważ zależy od wagi przesyłki i zamawiający uiszcza ją wraz z przedpłatą za towar. W tej sytuacji faktury, jakie Wnioskodawczyni dostaje nie dokumentują jej obrotu, bo ich wartość będzie odpowiadała wartości kosztu ponoszonego przez zamawiającego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisany stan faktyczny rodzi dla Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług związany z przesyłką towarów...

Zdaniem Wnioskodawczyni, we wskazanym stanie faktycznym nie powstanie obowiązek podatkowy związany z przesyłką towarów, ponieważ nie będzie to obrót Wnioskodawczyni.
Zainteresowana jest jedynie organizatorem działającym z upoważnienia zmawiającego, natomiast usługę przesyłki świadczy X.

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2a ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem przypadków enumeratywnie wskazanych w ustawie. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Zgodnie z art. 79 pkt c Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 r. s. 1 z późn. zm.) podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną – realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług.
Jednocześnie w myśl art. 132 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawa towarów z tymi usługami związaną, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych. Zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez Pocztę. Jeżeli usługę wyżej opisaną świadczy inny podmiot, to jest ona wówczas opodatkowana stawką podstawową 23%.
Kwestie pełnomocnictwa zostały uregulowane w przepisach art. 98-109 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a kwestia przedstawicielstwa w art. 95 § 1 i § 2 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 95 § 1 i § 2 KC, z zastrzeżen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »