Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty

26.07.2021

Opłata planistyczna

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przepisie, który ustanawia opłatę planistyczną, wskazuje, jakie okoliczności muszą zaistnieć, aby mogła być ona naliczana:

(...) jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Aby mogło nastąpić naliczenie opłaty planistycznej skutkujące wydaniem decyzji administracyjnej, muszą wystąpić co najmniej trzy przesłanki:

  • został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana;

  • w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu nastąpił wzrost wartości nieruchomości;

  • nieruchomość, która w wyniku zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zyskała na wartości, została zbyta.

Uchwalenie lub zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Warunek jest spełniony, kiedy w gminie uchwalono nowy plan zagospodarowania przestrzennego lub zmieniono ustalenia dotychczas obowiązującego planu. Plan miejscowy może być uchwalony dla całego obszaru gminy albo dla jej fragmentu.

Procedura uchwalania planu przewiduje działania mające na celu powiadomienie o tym zainteresowanych. Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno: ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia; jak również ogłasza, w sposób określony powyżej, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Wzrost wartości nieruchomości

Przesłanką do spełnienia tego warunku jest sytuacja, w której w wyniku ustaleń planu miejscowego zmieniającego zapis planu ustępującego wartość nieruchomości wzrasta. Można to zobrazować następującym przykładem: pod rządami planu ustępującego działka była przeznaczona pod tereny upraw rolnych, natomiast po wejściu w życie nowego planu jej przeznaczenie zmieniło się na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Niewątpliwie w tym przypadku działki budowlane mają większą wartość rynkową niż rolne.

Wzrost wartości nieruchomości ustala powołany na koszt gminy rzeczoznawca majątkowy. Wartość ta jest ustalana na podstawie cen rynkowych. Nie ma znaczenia cena, za którą zgodnie z aktem notarialnym nieruchomość została zbyta. Do ustalenia wartości nieruchomości najczęściej stosuje się metodę porównawczą.

Zbycie nieruchomości – terminy

Nieruchomość musi być zbyta w terminie do 5 lat od daty wejścia w życie planu miejscowego, w wyniku ustaleń którego wartość nieruchomości wzrosła.

Zwróćcie uwagę, że termin jest liczony od daty wejścia w życie planu miejscowego, czyli publikacji w wo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »