Opłata eksploatacyjna za miejsce postojowe w garażu podziemnym bez zwolnienia z VAT

Zwolnienia, o których mowa w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia MF z 20 grudnia 2013 r. są związane z czynnościami, za które spółdzielnia pobiera opłaty, a które dotyczą właścicieli lokali mieszkalnych lub podmiotów posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych. Zwolnienie dotyczy wyłącznie czynności związanych z lokalami mieszkalnymi, nie dotyczy zaś czynności związanych z lokalami użytkowymi, w tym garażami. Fakt równoczesnego posiadania lokalu mieszkalnego nie ma wpływu na korzystanie z powyższego zwolnienia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoim zasobie mieszkaniowym garaże podziemne wielostanowiskowe. Spółdzielnia z tytułu utrzymania tych miejsc pobiera co miesiąc opłatę eksploatacyjną, do której dolicza podatek VAT w wysokości 23%. Właściciele miejsc postojowych weszli w ich posiadanie na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub uzyskania odrębnej własności prawa do lokalu. Członkowie spółdzielni i właściciele stoją na stanowisku, (potwierdzonym orzecznictwem sądów administracyjnych), że garaże znajdujące się pod budynkiem mieszkalnym służą zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych a co za tym idzie opłaty za miejsca postojowe powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług nie ogranicza się bowiem wyłącznie do opłat naliczonych z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych.

W związku z powyższym spółdzielnia powzięła wątpliwość, czy prawidłowo do opłat eksploatacyjnych uzyskiwanych w związku z użytkowaniem miejsc postojowych przez ich właścicieli dolicza 23% VAT. We wniosku o interpretację spółdzielnia zapytała, czy opłata eksploatacyjna za miejsce postojowe w garażu podziemnym wielostanowiskowym - w przypadku równoczesnego posiadania przez członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego - jest zwolniona z podatku VAT. Spółdzielnia z tytułu utrzymania miejsc postojowych pobiera co miesiąc opłatę eksploatacyjną do której dolicza podatek VAT w wysokości 23%. W jej ocenie takie działanie może być niepoprawne.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółdzielnią. W wydanej interpretacji wskazał:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Natomiast w myśl § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Działalność spółdzielni mieszkaniowych regulują przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Stosownie do treści art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Natomiast art. 1 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych statut spółdzielni określa, którą działalność spośród wymienionych w ust. 2 i 3, prowadzi spółdzielnia.

Art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, iż:

1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »