Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

19.03.2014

Opłacanie składek na Fundusz Pracy

Pytanie: Zgodnie z art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacają pracodawcy za osoby pozostające w stosunku pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, jeżeli kwota ta jest równa, co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Jaką jednak składkę należy opłacać za osoby zatrudnione na kilka umów, czy zatrudnione w trakcie miesiąca, czy też pracujące w niepełnym wymiarze?

Odpowiedź:

Kwota minimalnego wynagrodzenia w roku 2014 wynosi 1680 zł, a w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy – 1344 zł. Stopa składki na Fundusz Pracy wynosi natomiast 2,45% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

Składka w przypadku kilku umów

Jeżeli pracownik (zleceniobiorca) osiąga dochody z różnych tytułów, dochody z tych tytułów sumuje się i tę sumę porównuje z kwotą minimalnego wynagrodzenia. W przypadku kilku umów, z których naliczane są obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczeń społecznych pracodawca zobowiązany jest, na mocy art. 104 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia do uzyskania od pracownika/zleceniobiorcy oświadczenia o wysokości dochodów osiąganych z innych źródeł.

Przykład oświadczenia pracownika

Ja, niżej podpisany …………………………oświadczam, że pozostaję w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie w przedsiębiorstwie (nazwa i adres) w wymiarze …… etatu i z tego tytułu osiągam wynagrodzenie w kwocie ……. zł. Od wynagrodzenia odprowadzane są składki z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Przykład 1
Pracownik, zatrudniony jest wyłącznie u jednego pracodawcy. W umowie o pracę ma zawarte wynagrodzenie brutto w kwocie 2100 zł. Ponieważ jest to kwota wyższa niż obowiązujące w danym roku minimalne wynagrodzenie pracodawca odprowadza składkę na Fundusz Pracy w kwocie → 2100 x 2,45% = 51,45 zł.

Przykład 2
Pracownik oprócz umowy o pracę z pensją 1100 zł brutto, osiągnął przychód z umowy zlecenie, zawartej z podmiotem niebędącym jego pracodawcą w kwocie 600 zł brutto. Łączny przychód z obu tytułów wynosi więc 1700 zł brutto. W takim przypadku zarówno pracodawca, jak i zleceniodawca zobowiązani są do odprowadzenia składki na Fundusz Pracy.

Składka na Fundusz Pracy z umowy o pracę → 1100 zł x 2,45% = 26,95 zł,
Składka na ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »