Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Amortyzacja - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

21.02.2019

Opinia zabezpieczająca w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych

Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych, na zasadach określonych w ustawach o podatkach dochodowych. Możliwość kształtowania wysokości stawek w całym okresie amortyzacji umożliwia planowanie podatkowe, zmierzające do uzyskania oszczędności podatkowych - często w znacznym wymiarze. I właśnie takie planowane oszczędności stały się przedmiotem opinii zabezpieczającej, którą dzisiaj publikujemy.

Opinia zabezpieczająca w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych niektórych/wybranych środków trwałych, w okresie korzystania przez Spółkę z pomocy publicznej

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDANIA OPINII ZABEZPIECZAJĄCEJ

Dnia 10 grudnia 2018 r. – na podstawie art. 119y § 1 w związku z art. 119a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm., dalej Op) – po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej (dalej również jako Spółka lub Wnioskodawca) z dnia 18 czerwca 2018 r. (data wpływu 22 czerwca 2018 r.) o wydanie opinii zabezpieczającej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą.

A. Opis czynności poddanej ocenie:

Przedmiotem postępowania zainicjowanego Wnioskiem Spółki była analiza – dokonana na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm., dalej updop) – czy modyfikacja stawek amortyzacyjnych niektórych/wybranych środków trwałych polegająca na ich obniżeniu – w okolicznościach wynikających ze złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów – odpowiada ewentualnie ustawowym kryteriom unikania opodatkowania wskazanym w art. 119a Ordynacji podatkowej i odpowiedź na pytanie, czy do wskazanej przez Wnioskodawcę czynności i wynikającej z niej korzyści podatkowej znalazłaby zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Planowana przez Spółkę czynność zostanie zrealizowana przy spełnieniu następujących założeń:

1) Środki Trwałe, w odniesieniu do których rozważane jest obniżenie stawek amortyzacyjnych:

a) będą wykorzystywane m.in. w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej również SSE), stanowiącej działalność produkcyjną handlową i usługową w zakresie wyrobów wskazanych w treści Zezwoleń,

b) są ujęte w Ewidencji oraz nowo nabywane lub wytwarzane,

c) dotychczas były amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego Załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) stosowane stawki amortyzacyjne:

a) zostaną obniżone maksymalnie do poziomu 1%,

b) w niektórych przypadkach zostały podwyższone z uwagi na używanie środków trwałych w warunkach pogorszonych lub złych oraz poddanych szybkiemu postępowi technologicznemu;

3) obniżone stawki amortyzacji:

a) zostaną zastosowane na podstawie uchwały Zarządu,

b) w odniesieniu do nowo nabywanych lub wytwarzanych Środków Trwałych mogą być stosowane od momentu wprowadzenia ich do Ewidencji lub począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

W przyszłości Spółka nie wyklucza dalszej modyfikacji obniżonych stawek amortyzacyjnych poprzez ich podwyższanie lub dalsze obniżanie (np. w przypadku kiedy obniżenie stawki do 1% nie zostanie dokonane od razu, ale początkowo zostanie ona obniżona do wartości wyższej niż 1%, a następnie Spółka zdecyduje o dalszym jej obniżeniu stawek do poziomu 1%), jednakże w żadnym przypadku nie dojdzie w wyniku takiej modyfikacji do zmiany stawki na stawkę wyższą niż stawka przewidziana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w Wykazie, a także stawki nie zostaną obniżone do poziomu niższego niż 1%.

W odniesieniu do Środków Trwałych amortyzowanych metodą liniową, co do których stosowane będą obniżone stawki amortyzacyjne, Spółka dopuszcza możliwość ich sprzedaży lub likwidacji w przyszłości.

B. Wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć:

Przesunięcie w czasie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z odpisów amortyzacyjnych na okres przypadający po upływie terminu na wykorzystanie pomocy publicznej lub po jej faktycznym wykorzystaniu w ramach dostępnego limitu (w zależności od tego, który z tych momentów wystąpi wcześniej) przyniesie Wnioskodawcy określone korzyści w postaci:

- zwiększenia dochodu zwolnionego z opodatkowania w okresie korzystania przez Wnioskodawcę z pomocy publicznej,

- efektywniejszego (wyższego) wykorzystania przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej (niż to wynika z obecnych prognoz),

- zmniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu po wykorzystaniu przez Wnioskodawcę limitu pomocy publicznej.

C. Określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętej wnioskiem:

Korzyścią podatkową jaką osiągnie Wnioskodawca w efekcie pierwotnego obniżenia stawek amortyzacyjnych w okresie korzystania z pomocy publicznej i następczego podwyższenia ww. stawek po wykorzystaniu limitu pomocy publicznej, będzie możliwość zmniejszenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, który nastąpi po roku, w którym zostanie wykorzystany limit pomocy publicznej, tj. za 2027 r i w latach następnych. Nie ulega zatem wątpliwości, że Wnioskodawca uzyska korzyść podatkową w rozumieniu art. 119e pkt 1 Op.

D. Ocena czynności w kontekście unikania opodatkowania:

Wnioskodawca w celu osiągnięcia korzyści podatkowej zamierza zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące amortyzacji środków trwałych, w szczególności przepis art. 16i ust. 5 updop, regulujący możliwość i zasady obniżania stawek amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 16i ust. 5 up...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »