Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

26.07.2018

Opieka nad chorym dzieckiem - zasady usprawiedliwiania nieobecności

Okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (chorym dzieckiem) jest okresem usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. W okresie tej nieobecności pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na zasadach i przez czas określony w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Interpelacja nr 18333 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie prawa do zwolnienia z pracy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem

Szanowna Pani Minister!

Stworzenie przez ustawodawcę rozwiązania jakim jest pomoc w zapewnieniu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem dało możliwość powrotu młodym rodzicom na rynek pracy. Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. wskazują, że zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. Jeśli dziecko uzyska wiek powyżej 14 roku życia i nadal pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, wówczas okres 60 dniowy skrócony jest do 14 dni. W/w ustawa przewiduje limit wiekowy dziecka, uzależniający możliwość przyznania zasiłku opiekuńczego, zatem okres 60 dni jest limitem wyznaczonym przez ustawę, do którego można przebywać na przedmiotowym zwolnieniu.

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu dziecko przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na okres 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dwa dni wolne w ciągu roku kalendarzowego należą się pracownikowi, niezależnie od liczny wychowywanych dzieci. W przepisach prawa pracy brak jest jednak wyznaczonego okresu maksymalnego przebywania na zwolnieniu lekarskim, które wystawiane jest pracownikowi – rodzicowi w celu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

Należałoby zwrócić uwagę na kwestię dotyczącą wieku granicznego dziecka, na które może zostać przyznane rodzicowi zwolnienie. Skrócenie 60 dniowego okresu zwolnienia z pracy z tytułu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem powyżej 14 roku życia do okresu 14 dniowego stanowi znaczącą różnicę. Dzieci przewlekle chorujące wymagają często całodobowej opieki. Pomimo uzyskania wieku powyżej 14 roku życia nie zawsze stan zdrowia dziecka pozwala na większą samodzielność w codziennym zmaganiu się z chorobą i radzeniu sobie z trudnościami. Ponadto wskutek nagminnie spotykanych ciężkich sytuacji życiowych rodziców, rodzina nie ma możliwości wynajęcia i opłacania opiekuna, który sprawowałby długotrwałą opiekę nad chorym dzieckiem. Dlatego też skrócenie zwolnienia z pracy oraz prawa do zasiłku nad dzieckiem powyżej 14 roku życia do okresu 14 dniowego może stanowić duży problem wśród rodziców zmuszonych do długoterminowej opieki nad małoletnimi.

W obecnym stanie prawnym pracodawcy w kwestii ewentualnego zwolnienia z pracy takiego pracownika podają przyczynę częstych, choć formalnie usprawiedliwionych nieobecności pracownika. Sąd Najwyższy przyznaje, iż długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające wyznaczania zastępstw i pociągające za sobą wydatki na zatrudnienie pracowników w godzinach nadliczbowych lub innych osób na podstawie umów zlecenia, są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia o pracę – chociażby były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione (wyrok SN z dnia 4 grudnia 1997 roku IPKN 422/97).

Trzeba jednak mieć jednocześnie na uwadze dobro rodziny w taki sposób, aby rodzic mający dziecko przewlekle chore mógł mieć możliwość wydłużonej opieki nad dzieckiem oraz jak najdłuższą perspektywę utrzymania się na rynku pracy – zwłaszcza jeśli długoterminowa niezdolność spowodowana jest bez winy pracownika.

Wobec tego zwracam się do Pani Minister z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie oraz udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy nie należałoby zastanowić się nad zmianą przepisów w/w ustawy tak, aby okres 60 dniowy zwolnienia z pracy oraz prawa do zasiłku wprowadzić również w stosunku do sprawowania opieki nad chorymi dziećmi powyżej 14 roku życia? Ewentualnie wydłużyć 14 dniowy okres prawa do zasiłku oraz zwolnienia z pracy po uzyskaniu przez dziecko 14 roku życia?

2. Brak uregulowania w przepisach Kodeksu pracy okresu maksymalnego przebywania na zwolnieniu lekarskim, które wystawiane jest pracownikowi w celu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem budzi wśród wielu osób wątpliwości co do p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »