Opakowania a podstawa opodatkowania VAT

Zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania ustawodawca nakazuje objąć m.in. koszty opakowania. Jest więc zasadą, że wartość opakowania w którym dostarczany jest towar będący przedmiotem dostawy zwiększa podstawę opodatkowania takiej transakcji.

Opakowania zwrotne a podstawa opodatkowania VAT

Ustawodawca uczynił jednak wyjątek od tej reguły dla opakowań zwrotnych. Przepis art. 29a ust. 11 powołanej ustawy mówi, że do podstawy opodatkowania VAT nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy w opakowaniu zwrotnym, pod warunkiem pobrania kaucji za takie opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru w takim opakowaniu.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują opakowania zwrotnego. Jednak zgodnie z potocznym pojęciem jest to coś czym dana rzecz jest opakowana a przedmiot taki może być zwrócony. Zatem, nadają się one do powtórnego lub wielokrotnego wykorzystania w procesie produkcji i dystrybucji. Nie jest więc intencją dostawcy sprzedawanie tego rodzaju opakowań. Opakowania takie mogą być wykorzystywane aż do ich fizycznego zużycia a ich pozostawanie w obrocie upraszcza i czyni tańszym proces produkcji i dystrybucji towaru. Mając to na uwadze dostawca towaru w takich opakowaniach pobiera za nie kaucję czyli sumę pieniężną złożoną jako gwarancja realizacji zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedotrzymania jego warunków (niezwrócenia opakowania). Kaucja jest zwracana przy zwrocie opakowania. Opakowania przez cały czas pozostają własnością sprzedawcy, oczekującego na ich zwrot. Z kolei kwota kaucji nie stanowi środków należnych od sprzedawcy, nie jest ona zapłatą za towar.

Ustawodawca w art. 29a ust. 12 ustawy o VAT, wziąwszy pod uwagę specyfikę obrotu opakowaniami zwrotnymi wskazuje, że wartość opakowania zwrotnego podwyższa podstawę opodatkowania wyłącznie w przypadku niezwrócenia go przez nabywcę. Przyjęta została w takim przypadku fikcja prawna dokonania dostawy opakowania zwrotnego nabywcy. Podstawę opodatkowania stanowi wówczas kwota faktycznie pobranej lub określonej w umowie wartości kaucji. Należy ją pomniejszyć o należny podatek ponieważ kaucja pobrana zostaje w kwocie brutto.

Zgodnie z ww. przepisem podatnik (dostawca) powinien zwiększyć podstawę opodatkowania:

  1. w dniu następnym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania - jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie w niej określonym albo

  2. 60. dnia od dnia wydania opakowania - jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu takiego opakowania.

W tego rodzaju sytuacji kaucja nie stanowiąca obrotu w rozumieniu ustawy o VAT ulega przekształceniu w wynagrodzenie w związku z zatrzymaniem opakowań przez nabywcę. Obowiązek podatkowy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »