Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.12.2016

Okulary ochronno-korekcyjne w przychodach pracowniczych

Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie nabywał okulary ochronno-korekcyjne na wniosek pracownika, udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, które będzie poświadczało konieczność noszenia okularów korekcyjnych. Czy wydatki ponoszone na zakup części korekcyjnej w okularach ochronno-korekcyjnych stanowią przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2016 r. (data wpływu 12 września 2016 r.), uzupełnionym w dniu 23 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 138c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 8 listopada 2016 r. znak 3063-ILPB1-1.4511.199.2016.1.KS na podstawie art. 155 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 8 listopada 2016 r., skutecznie doręczono w dniu 14 listopada 2016 r. W dniu 23 listopada do tut. Organu wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku, w którym wskazano, że pełnomocnik Wnioskodawcy nie posiada adresu elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

W związku z powyższym, zgodnie z pouczeniem zawartym w ww. wezwaniu zastosowanie znajduje art. 144 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X jest spółką prowadzącą głównie działalność polegającą na wydobyciu i przetwórstwie surowców naturalnych.

Wnioskodawca – jako pracodawca (dalej X) jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT), którego działalność polega głównie na wydobyciu kopaliny w podziemnych kopalniach należących do spółki.

W związku z zakresem wykonywanej działalności oraz obowiązkami wynikającymi z art. 237.6 Kodeksu Pracy (dalej: KP), X ma obowiązek dostarczyć pracownikom (w związku z łączącym ich stosunkiem pracy z X), wykonującym pracę w kopalni, nieodpłatne środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Obowiązek powyższy Wnioskodawca wykonuje m.in. poprzez dostarczanie pracownikom zatrudnionym w kopalni (na stanowiskach zagrożonych urazami oczu, innych niż przy monitorach ekranowych) okularów ochronnych.

Obecnie Wnioskodawca przewiduje, że pracownicy posiadający wadę wzroku, którzy mają być wyposażeni w okulary ochronne zgodnie z wymogami KP, z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa pracy, będą nieodpłatnie wyposażani w okulary ochronno-korekcyjne na następujących zasadach:

  • na wniosek pracownika udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, poświadczającym konieczność noszenia okularów korekcyjnych, Wnioskodawca będzie nabywał okulary ochronne z wbudowanymi szkłami korekcyjnymi;
  • okulary te (ochronno-korekcyjne) – w związku z art. 237.6 KP – będą wydawane danemu pracownikowi dla jego zabezpieczenia przed urazami w miejscu pracy – bez prawa do ich wynoszenia poza zakład pracy;
  • okulary będą własnością pracodawcy, co wynika wprost z regulacji KP (art. 237.8 § 2 KP stanowi, iż środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, o których mowa w art. 237.6 § 1 i art. 237.7 § 1, stanowią własność pracodawcy).

Ponadto Wnioskodawca informuje, że jest w posiadaniu pisemnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z którą ww. okulary wraz z wbudowaną częścią korekcyjną, winny być dostarczane pracownikom nieodpłatnie zgodnie z art. 237.6 § 1 KP – jako środek ochrony indywidualnej, do zapewnienia którego zobowiązany jest pracodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki ponoszone na zakup części korekcyjnej w okularach ochronno-korekcyjnych stanowią przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość elementu korekcyjnego w okularach ochronno-korekcyjnych, nie stanowi przychodu pracownika, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami (…) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uwa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100