Okresy ubezpieczenia potwierdzane przez ZUS bez zaświadczeń

W okresie 1985 - 1997 pracowałam w prywatnej firmie, zatrudniającej kilku pracowników. Pamiętam, że do każdej wypłaty sporządzało się szczegółowe deklaracje do ZUS, w których imiennie wymieniło się pracowników. ZUS wobec tego posiada dane o okresie, w którym wypłacane były wynagrodzenia i o wysokości składek. Czy w związku z tym muszę dokumentować zatrudnienie w tym okresie? Pracodawca już nie istnieje i nie ma z nim kontaktu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że jeśli były opłacone składki na ubezpieczenie społeczne, może w części przypadków potwierdzić okresy ubezpieczenia przed 1999 rokiem.

Dotyczy to:

- osób, które były zatrudnione w gospodarstwach domowych i przy obsłudze prywatnych domów mieszkalnych od 1 lipca 1970 r.,

- pracowników nieuspołecznionych zakładów pracy, a od 1 stycznia 1990 r. pracowników zakładów pracy, które zatrudniały do 20 pracowników,

- osób, które prowadziły działalność na własny rachunek, i osób z nimi współpracujących,

osób, które wykonywały wolny zawód, np.: