Okresy pracy w rolnictwie przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej

Zgodnie zart.26b ustawy z17grudnia 1998r. oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z2016r., poz.887), dalej ustawa emerytalna, ubezpieczonym urodzonym po31grudnia 1948r., którzy nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, określonego wart.24 ust.1a i1b ustawy emerytalnej, przysługuje emerytura częściowa. Muszą jednak spełnić łącznie następujące warunki:

 • mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn oraz
 • osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Okresy uwzględniane w stażu emerytalnym

Przy ustalaniu 35- lub 40-letniego okresu składkowego i nieskładkowego uwzględnia się – analogicznie, w kolejności jak przy ustalaniu uprawnień do emerytury na dotychczasowych zasadach:

 1. w pierwszej kolejności okresy składkowe,
 2. w drugiej kolejności okresy nieskładkowe – nie dłuższe niż 1/3 okresów składkowych,
 3. w dalszej kolejności jako okresy składkowe uzupełniające okresy, o których mowa w art. 10 ustawy emerytalnej, tj.:
  1. okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,
  2. przypadające przed 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia,
  3. przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia,
 4. – jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze niż 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn,

 5. w ostatniej kolejności, jako okresy uzupełniające, okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy na zasadach wynikających z art. 10a ustawy emerytalnej, jeżeli łączne okresy wymienione w 3 poprzednich punktach są krótsze niż 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Okresów, o których mowa w art. 10 ustawy emerytalnej, nie uwzględnia się, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie mogą się również czasowo pokrywać z innymi okresami składkowymi i nieskładkowymi.

W praktyce na emeryturę częściową mogą przejść kobiety urodzone po 31 grudnia 1958 r. oraz mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., jeżeli spełnią podane warunki dotyczące stażu ubezpieczeniowego.

Przykład:

Nasz pracownik ur. 10...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »