Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.07.2017

Okresowa ewidencja na kasie fiskalnej

Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie śpiewu solowego, solowych występów aktorsko-artystycznych. Po zakończeniu koncertu, w ramach promocji przekazuje nagrane płyty (część jest rozdawana w sposób bezpłatny, a część za zwrotem poniesionych nakładów). Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej? Czy dopuszczalna jest ewidencja okresowa np. miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 30 stycznia 2017 r.), uzupełniony w dniach 31 marca oraz 26 kwietnia 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku i sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 31 marca i 26 kwietnia 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku i sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

We wniosku i jego uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Działalność gospodarczą prowadzi Pan od 1994 r. w zakresie śpiewu solowego, solowych występów aktorsko-artystycznych. Ze względu na wykonywanie działalności nigdy nie występował wobec Pana obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej. Dochody w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej nie przekroczyły 20.000 zł.

Po zakończeniu koncertu, występu dla fanów przekazu, w ramach promocji przekazywał Pan nagrane płyty. Zaznacza Pan, że jednostkowy koszt produkcji płyty to ok. 11 zł (koszt produkcji 500 egz. to 5.500 zł). Przekazu dokonywał Pan we własnym imieniu. W okresie od marca do sierpnia 2016 r. było to 25 koncertów.

Ponadto wskazano, że nigdy nie był Pan i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z wytworzeniem płyt CD nigdy nie przysługiwało Panu w całości lub w części prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przekazywanie płyt następuje w sposób mieszany. Część jest rozdawana w sposób całkowicie bezpłatny, a część za zwrotem poniesionych nakładów.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie.

Czy jest możliwe, że taki obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wskazanej przez Pana sytuacji ?
Czy dopuszczalna jest ewidencja okresowa np. miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna?

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, nie powstał obowiązek posiadania kasy fiskalnej i rejestrowania na niej obrotu. W przypadku rozdawania płyt na koncertach, np. w Ciechocinku, organizowanych przez Urząd Gminy w Ciechocinku, nie powstał obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej przekazywanych nagranych nośników CD, ponieważ Wnioskodawca dokonywał tego w ramach promocji i za darmo. Mając na uwadze koszt produkcji płyty rzędu 11,00 PLN można uznać takie przekazanie za prezent małej wartości, dlatego Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia dodatkowej, ewidencji określonej w ustawie o podatku VAT.

Ponadto wskazano, że w omówionych przypadkach brak jest charakteru handlowego. Pobieranie opłat za przekazywane nośniki z dorobkiem artystycznym ma na celu zwrot kosztów produkcji tychże. Powyższe argumenty – w ocenie Wnioskodawcy – uzasadniają interpretację, że zastosowanie przepisów obligujących do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej nie ma zastosowania. Kwoty rocznych zdarzeń dotyczących płyt promocyjnych, z uwagi na ich marginalny charakter, są także „podwielokrotnością” limitu 20 tys. zł, dla którego Minister Finansów wprowadza obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.

Wyjazdowy charakter rodzaju wykonywanej pracy artysty estradowego uzasadnia okresowość takiej ewidencji. Dodatkowym elementem wydają się bardzo różne warunki pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (…).

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz warunki korzystania ze zwolnienia.

Jak wynika z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w zał...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »