Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.06.2012

Odzież i obuwie robocze w kosztach uzyskania przychodu

Pytanie podatnika: Czy Spółka prawidłowo zalicza wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu używalności ww. środków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2012 r. (data wpływu 12 marca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 maja 2012 r. (data wpływu 21 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów zakupu środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów zakupu środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego.

Z uwagi na braki formalne ww. wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), pismem z dnia 21 marca 2012 r., nr IPTPP2/443-890/11-2/PR, IPTPB2/436-80/11-2 KK, IPTPB3/423-336/11-2/GG, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia.

Przedmiotowe wezwanie zostało skutecznie doręczone w dniu 14 maja 2012 r., a w dniu 21 maja 2012 r. wpłynęło do tut. Organu uzupełnienie wniosku, nadane w polskiej placówce pocztowej dnia 17 maja 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z załącznikiem do regulaminu pracy (którym jest tabela norm środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego) przydziela ww. środki pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę.

W tabeli okres używalności przewidywany jest w miesiącach (np. 12, 24, 36), lub okresach zimowych (2 o.z., 3 o.z.) do zużycia. Do okresów zimowych Spółka przyjęła 5 miesięcy w roku (listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec). Spółka w momencie zakupu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, koszty rozbija proporcjonalnie do okresów używalności i tak zalicza je do kosztów uzyskania przychodów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, iż pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do przydzielania środków ochrony indywidualnej: odzieży i obuwia roboczego na określonych stanowiskach. Spółka w ciągu roku obrotowego dokonuje kilku zakupów środków ochrony indywidualnej dla pracowników. Faktury zakupu odzieży roboczej Spółka ujmuje w księgach rachunkowych jako: „Rozliczenie zakupu” (zespół „3”) oraz „Zobowiązanie z tytułu zakupu”(zespół „2”). Rozpoznanie kosztu bilansowego następuje w dacie zakupu (wystawienia faktury) odzieży roboczej. Ujęcie tej operacji kosztowo w księgach rachunkowych przedstawia się następująco: koszt rodzajowy „Świadczenia na rzecz pracowników” (zespół „4”) i „Rozliczenie zakupu” (zespół „3”) i równoległe „Koszty” (zespół „5”) i „Rozliczenie kosztów” (zespół „4”). Natomiast koszty podatkowo rozliczane są w czasie proporcjonalnie do długości okresu używalności środków ochrony indywidualnej. Koszty uzyskania przychodu traktowane są jako koszty inne (pośrednie), a nie koszty bezpośrednio związane z przychodami, gdyż nie da się ich bezpośrednio powiązać z konkretnym przychodem (wykonaną przez Spółkę usługą).

W związku z powyższym zostało zadane następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo zalicza wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu używalności ww. środków?

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników są kosztami uzyskania przychodu bezpośrednio związanymi z przychodami. Spółka za dzień poniesienia kosztów uważa dzień, na który ujęto koszty w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, czyli powinny być potrącane w całości w dacie ich poniesienia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca po doprecyzowaniu stanu faktycznego przedstawił własne stanowisko następująco:

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »