Odwrotne obciążenie VAT przy usługach budowlanych

Pytanie podatnika: Czy w opisanej we wniosku sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 marca 2017r. (data wpływu 29 marca 2017r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w opisanej we wniosku sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2017 r. został złożony do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w opisanej we wniosku sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Produkcyjne ”A” z siedzibą w /…/, posiada NIP /…/ posiada status podatnika VAT czynnego. W dniu 9 listopada 2015r. została zawarta Umowa nr 59/2S74/15, której stronami są: Konsorcjum firm: „B” S.A. z siedzibą w /…./ oraz „F” S.A. z siedzibą w /…/, jako „zamawiający” oraz Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „A?”, jako „wykonawca”. Liderem Konsorcjum firm działającym w imieniu własnym i Partnera jest Spółka Akcyjna „B” S.A. posiadająca NIP /…/ oraz posiadająca status czynnego podatnika VAT. Partnerem Konsorcjum firm jest „F” S.A., która nie posiada polskiego numeru NIP i nie posiada statusu czynnego podatnika VAT. Konsorcjum firm nie ma własnego numeru identyfikacji podatkowej i tym samym też nie ma statusu czynnego podatnika VAT. Przedmiotem wskazanej umowy jest wykonanie obiektów mostowych - zakres usług mieści się w klasyfikacji PKWIU 42.13.20.0 i znajduje się pod poz. 6 Załącznika nr 14 do Ustawy z 1 grudnia 2016 (DZ. U. z 2016, poz. 2024). Inwestorem dla robót określonych w w/w umowie jest „X”, a „zamawiający” czyli Konsorcjum firm „B” S.A. oraz „F” S.A., jest wykonawcą robót dla Inwestora.

W związku z czym PUHP "A” jest podwykonawcą robót mostowych, co zostało wyszczególnione w zawartej umowie. Faktury sprzedaży, protokoły odbiorowe i inne dokumenty - zgodnie z zapisami umowy - wystawiane są na Lidera Konsorcjum firm, Spółkę Akcyjną „B”. Natomiast dokumenty zewnętrzne, na przykład gwarancja bankowa należytego wykonania umowy, wystawiona została na „zamawiającego”, czyli Konsorcjum firm.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej powyżej sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczącego „odwrotnego obciążenia” przy sprzedaży usług budowlanych znajdujących się w Załączniku nr 14 do Ustawy o podatku od towarów i usług, świadczone przez podwykonawcę - czynnego podatnika VAT na rzecz Konsorcjum firm, które nie ma statusu czynnego podatnika VAT, w sytuacji, gdy faktura sprzedaży wystawiana jest na Lidera Konsorcjum firm, czyli Spółkę Akcyjną „B” mającego status czynnego podatnika VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:
Biorąc pod uwagę literalne brzmienie zmienionego z datą 1 grudnia 2016r. Art. 17 ust. 1 pkt 8 lit. b Ustawy o podatku od towarów i usług zastosowanie procedury "odwrotnego obciążenia" - przy spełnieniu wszystkich pozostałych warunków określonych w cytowanej ustawie - ma miejsce gdy usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W opisanym przypadku usługobiorcą, czyli stroną Umowy, określoną jako "zamawiający" jest Konsorcjum firm.

Zatem, według mojej opinii, pomimo, że:

  1. faktury sprzedaży wystawiane są na Lidera Konsorcjum firm, podatnika VAT czynnego,
  2. faktury sprzedaży wystawiane są przez podwykonawcę, podatnika VAT czynnego,
  3. przedmiotem sprzedaży są roboty budowlane o symbolu PKWIU 42.13.20.0 wymienione pod poz. 6 Załącznika nr 14 do Ustawy o podatku od towarów i usług,

to jednak zgodnie z umową usługobiorcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm, nie posiadający statusu czynnego podatnika VAT, w związku z czym podwykonawca winien wystawić fakturę sprzedaży na wymienione usługi budowlane z zastosowaniem stawki VAT 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel /…/.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 /…/.

Na mocy art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Należy po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »