Odwołanie od niekorzystnej decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego

Wydanie decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego kończy postępowanie podatkowe. Decyzja ta nie jest ostateczna inie podlega wykonaniu, chyba że wdrodze postanowienia, naktóre przysługuje zażalenie, nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Podatnicy i płatnicy, bo to zwykle oni są stroną decyzji wydanych przez naczelnika urzędu skarbowego, którzy nie zgadzają się z treścią otrzymanej decyzji, mogą złożyć odwołanie do dyrektora izby skarbowej. Skuteczne wniesienie takiego odwołania powoduje, że postępowanie podatkowe toczy się nadal, aż do chwili wydania ostatecznej decyzji przez organ odwoławczy.

Co istotne, a co wprost zostało zapisane w art. 234 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.), organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny. Niewątpliwie więc, jeśli nawet jest tylko cień szansy na zmianę niekorzystnej decyzji, warto wnieść od niej odwołanie.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji?

Oprócz oczywistych danych, takich, które zawierane są w każdym podaniu (m.in. adresu podmiotu je wnoszącego), stosownie do postanowień art. 222. O.p. odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno:

  • zawierać zarzuty przeciw decyzji,
  • określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz
  • wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jeśli wniesione odwołanie nie będzie zawierało wyżej wskazanych elementów, wówczas naczelnik urzędu skarbowego wezwie stronę do usunięcia tych braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W wezwaniu tym zostanie również zawarte pouczenie, że jeżeli strona nie uzupełni odwołania w tym wyznaczonym terminie, odwołanie zostanie pozostawione bez rozpatrzenia.

Zarzuty przeciw decyzji mogą dotyczyć różnych aspektów. Podatnik, który zdecydował się na złożenie odwołania, powinien przede wszystkim zweryfikować to, czy organ podatkowy nie naruszył zasad dotyczących gromadzenia i oceny materiału dow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »