Odstąpienie od umowy sprzedaży a zwrot PCC

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy należy się zwrot zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1600 zł od umowy cywilnoprawnej sprzedaży pojazdu zawartej w dniu 23 lutego 2014 r., od której odstąpiono?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2014 r. (data wpływu 21 marca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2014 r. (data wpływu 21 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków prawnopodatkowych rozwiązania umowy sprzedaży – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 21 maja 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków prawnopodatkowych rozwiązania umowy sprzedaży.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 23 lutego 2014 r. została zawarta umowa sprzedaży pojazdu pomiędzy Wnioskodawcą (kupującym) oraz osobą fizyczną (sprzedającym). Przedmiotem umowy był ciągnik rolniczy.

Sprzedający w pkt 2 umowy oświadczył, iż pojazd stanowi jego wyłączną własność i jest wolny od wad prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich oraz, że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Opłatą podatku od czynności cywilnoprawnych został obciążony Wnioskodawca (kupujący). W dniu 25 lutego 2014 r. Wnioskodawca dokonał opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1600 zł (tysiąc sześćset złotych) w Urzędzie Skarbowym.

W dniu 26 lutego 2014 r. Wnioskodawca zgłosił się do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w celu rejestracji pojazdu. W wydziale tym dowiedział się, że pojazd jest zajęty przez Urząd Skarbowy. W związku z niezgodnością umowy od samego początku telefonicznie porozumiał się ze Sprzedającym o zwrocie pojazdu oraz o zwrocie poniesionych kosztów zawartych w odstąpieniu od umowy.

Doszło więc do przekształcenia czynności względnie nieważnej w czynność bezwzględnie nieważną w umowie cywilnoprawnej.

Strony w dniu 12 marca 2014 r. rozwiązały umowę (odstąpiły od umowy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy należy się zwrot zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1600 zł od umowy cywilnoprawnej sprzedaży pojazdu zawartej w dniu 23 lutego 2014 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, na zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych można liczyć jedynie w ściśle określonych przepisami przypadkach. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatek, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi, jeżeli:

 1. uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna);
 2. nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej;
 3. (uchylony);
 4. podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców;
 5. nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

W myśl ust. 2 tego przepisu, podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony.

Wnioskodawca zauważa, że jedną z przesłanek zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych jest fakt uchylenia skutków prawnych oświadczenia woli (nieważność względna). Nieważność względną, jak stwierdza Wnioskodawca, powodują:

 • błąd co do treści (błąd to mylne wyobrażenie co do rzeczywistego stanu rzeczy);
 • podstęp, czyli błąd kwalifikowany polegający na celowym wprowadzeniu w błąd osoby składającej oświadczenie;
 • groźba, czyli wywarcie przymusu psychicznego w sposób budzący strach. Groźba, jak podkreśla Wnioskodawca, powinna być bezprawna, bezwzględna i poważna;
 • wyzysk, czyli zastrzeżenie w umowie rażąco niewspółmiernych, wzajemnych świadczeń przez stronę wyzyskującą przymusowe położenie, niedołęstwo lub ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »