Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.09.2014

Odsetki za zwłokę jako przychód podatkowy?

Pytanie podatnika: Czy zasądzone przez sąd powszechny ustawowe odsetki za zwłokę w spełnieniu przez zobowiązanego świadczenia, stanowiącego odszkodowanie przyznane na podstawie art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 16 maja 2014 r. (data wpływu do Organu – 21 maja 2014 r.), uzupełnionym w dniu 1 i 7 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od zasądzonego odszkodowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2014 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od zasądzonego odszkodowania.

Z uwagi na braki formalne złożonego wniosku, zostało do Wnioskodawczyni przesłane wezwanie z 24 lipca 2014 r., znak: IBPB II/1/415-441/14/JP. Wniosek został uzupełniony w dniu 1 sierpnia 2014 r. (uiszczenie brakującej opłaty) i w dniu 7 sierpnia 2014 r. (uzupełnienie pozostałych braków formalnych wniosku).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 21 października 2010 r. Wnioskodawczyni wystąpiła do Sądu Rejonowego z pozwem o zapłatę kwoty 50.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 lutego 2010 r., tytułem odszkodowania z powodu pogorszenia się jej sytuacji życiowej w wyniku tragicznej śmierci męża, który zginął w wypadku komunikacyjnym w dniu 16 czerwca 2005 r. Sprawa prowadzona była przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń C., jako ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Podstawą prawną roszczenia był przepis art. 446 § 3 K.c. Postępowanie sądowe trwało niespełna 3 lata, albowiem Towarzystwo Ubezpieczeń skarżyło wszystkie korzystne dla Wnioskodawczyni rozstrzygnięcia Sądu. W rezultacie prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 30 kwietnia 2013 r. zasądzono na rzecz Wnioskodawczyni żądaną kwotę 50.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 lutego 2010 r., do dnia zapłaty. Odsetki za zwłokę w zapłacie należnego odszkodowania wyniosły w sumie kwotę w wysokości 24.824,66 zł. Towarzystwo Ubezpieczeń potraktowało należność z tytułu odsetek w tej kwocie jako przychód Wnioskodawczyni, wysyłając o tym informację PIT-8C do Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zasądzone przez sąd powszechny ustawowe odsetki za zwłokę w spełnieniu przez zobowiązanego świadczenia, stanowiącego odszkodowanie przyznane na podstawie art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie?
 
Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że ustawowe odsetki od przyznanego jej odszkodowania są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie odszkodowania zostały bowiem przyznane przez sąd, jako nierozerwalny element świadczenia głównego, a ich wysokość w sensie kwotowym była w niniejszym przypadku zależna wyłącznie od postawy pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń, które doprowadziło do tego, że proces toczył się przez 3 lata.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, za wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Z kolei, zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Źródłami przychodów – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, są inne źródła.

Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »