Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.02.2013

Odsetki od nadpłaty VAT

Pytanie podatnika: Jeśli Spółka rozpozna obowiązek podatkowy w VAT zbyt wcześnie (w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym powinna była rozpoznać obowiązek podatkowy), to czy powstają odsetki od zaległości podatkowej, która powstanie w miesiącu, w którym Spółka powinna była rozpoznać obowiązek podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2010 r. (data wpływu 2 grudnia 2010 r.) uzupełnionym w dniu 13 stycznia 2011r. oraz w dniu 3 marca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie powstania odsetek od zaległości podatkowej w przypadku stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług.
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 13 stycznia 2011 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 5 stycznia 2011 r. nr IPPP2/443-925/10-2/KG (skutecznie doręczonym w dniu 11 stycznia 2011r.) oraz w dniu 3 marca 2011 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 16 lutego 2011r. nr IPPP2/443-925/10-4/KG (skutecznie doręczonym w dniu 24 lutego 2011r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: Spółka) świadczy na rzecz swoich klientów między innymi usługi transportowo-spedycyjne, które są objęte szczególnymi zasadami powstania obowiązku podatkowego. Z uwagi na bardzo dużą liczbę faktur wystawianych przez Spółkę co miesiąc, mogą się zdarzać takie sytuacje, w których Spółka rozpozna obowiązek podatkowy z tytułu wykonania usługi transportowo - spedycyjnej w miesiącu „X”, podczas gdy obowiązek podatkowy powinien być rozpoznany w miesiącu „X+1”. W takich sytuacjach Spółka nie rozpoznaje obowiązku podatkowego w miesiącu „X+1”, co może skutkować powstaniem zaległości podatkowej w tym miesiącu. Spółka ma wątpliwość, czy od tej zaległości są naliczane odsetki od zaległości.
W dniu 13 stycznia 2011 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku stan faktyczny wskazując, iż nadpłata wynika wyłącznie z wewnętrznych analiz Wnioskodawcy. Jeśli Wnioskodawca podejmie decyzję o uwidocznieniu tej nadpłaty, będzie ona wykazana poprzez złożenie korekt deklaracji, z którymi dodatkowo w niektórych miesiącach może się wiązać złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty (w nieznacznej części korygowanej kwoty); gdyby okazało się, że przed złożeniem takich korekt, właściwy organ podatkowy/skarbowy wszcząłby postępowanie podatkowe, to taka nadpłata mogłaby być uwidoczniona także w drodze decyzji podatkowej tegoż organu. W sytuacji gdyby nadpłata miała być wykazana w drodze korekty deklaracji, to czynność uwidocznienia nadpłaty miałaby miejsce po terminie do złożenia deklaracji za właściwy miesiąc (miesiące).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jeśli Spółka rozpozna obowiązek podatkowy w VAT zbyt wcześnie (w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym powinna była rozpoznać obowiązek podatkowy), to czy powstają odsetki od zaległości podatkowej, która powstanie w miesiącu, w którym Spółka powinna była rozpoznać obowiązek podatkowy...
Spółka stoi na stanowisku, że od zaległości podatkowej, która powstała w miesiącu „X+1” z tytułu nierozpoznania obowiązku podatkowego w tym miesiącu, jeżeli obowiązek podatkowy został rozpoznany przedwcześnie, tj. w miesiącu „X”, nie powinny być naliczane odsetki od zaległości.
Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej.
W świetle art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, kwota podatku od towarów i usług wpłacana przez Spółkę za miesiąc, w którym nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy w VAT, stanowi kwotę nadpłaty - w miesiącu, w którym Spółka dokonała wpłaty nie powstało jeszcze skonkretyzowane zobowiązanie podatkowe Spółki, a więc wpłacony podatek jest nienależny.
Zgodnie z art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, „nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej”, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych w ustawie, które jednak nie mają zastosowania w sytuacji Spółki.
Obecny stan prawny nie pozostawia wątpliwości, że nadpłata Spółki z tytułu przedwczesnego rozpoznania przez Spółkę obowiązku podatkowego w VAT z tytułu świadczonych usług transportowo-spedycyjnych, powstaje z momentem zapłaty nienależnego podatku (pewne wątpliwości mogły istnieć na gruncie obowiązującego do dnia 31 grudnia 2008 r. art. 73 ust. 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej - przepis ten został jednak z dniem 1 stycznia 2009 r. uchylony). Jednak w opinii Spółki, nawet w okresie poprzedzającym 1 styczeń 2009 r. odsetki za zwłokę nie byłyby należne, gdyby organ podatkowy wydał decyzje, w których określiłby właściwe wysokości podatku VAT, czyli zaliczyłby „nadpłatę” z miesiąca „X” na „zaległość” w miesiącu „X+1”.
W miesiącu „X” Spółka ma nadpłatę. Jednocześnie w miesiącu „X+1” Spółka nie rozpoznaje obowiązku podatkowego, co oznacza, że może powstać zaległość podatkowa. Zgodnie bowiem z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, „zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności”.
Od zaległości podatkowej co do zasady naliczane są odsetki od zaległości, zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku, zgodnie z art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej.
Jednakże, Spółka jest zdania, że od zaległości Spółki, o których mowa w niniejszym wniosku, nie mogą być naliczane odsetki za zwłokę. Wynika to z dwóch następujących powodów:

  1. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych.

Zgodnie z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej, „nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę (...)”. 
Z powyższego przepisu wynika, że w pierwszej kolejności nadpłaty są zaliczane przez właściwy organ na poczet zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę lub na poczet bieżących zobowiązań podatkowych. Zaliczenie to następuje z urzędu, co oznacza, iż właściwy organ dokonuje tego zaliczenia z własnej inicjatywy.
W świetle art. 76a § 2 Ordynacji podatkowej, „zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem:

  1. powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2;
  2. złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.”

Nadpłata Spółki zalicza się do przypadków, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, co oznacza, że zaliczenie nadpłaty Spółki powstałej w miesiącu „X” na poczet zaległości podatkowych za miesiąc „X+1” następuje z dniem powstania zaległości podatkowej, gdyż nadpłata powstała wcześniej, czyli z dniem zapłaty nienależne...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »