Odroczenie terminu płatności podatkowych - Wniosek i jego zawartość

Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz wniosek o odroczenie zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek należy złożyć jak najszybciej po stwierdzeniu faktu, że nie będzie możliwe uregulowanie zobowiązania podatkowego.

Gdzie załatwić sprawę

Jeśli:

 • wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek składa do urzędu skarbowego (właściwego dla jego miejsca zamieszkania);

 • wnioskodawca prowadzi firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek składać należy do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu);

 • wnioskodawca nie posiada siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzi tutaj działalność gospodarczą – wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności);

 • wnioskodawca nie posiada siedziby, ani na stałe nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce – wniosek należy złożyć do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody wnioskodawca rozlicza się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów, wniosek należy złożyć w:

 • jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim - jeśli wnioskodawca osiąga przychód netto w wysokości minimum 3 mln euro;

 • I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie - jeśli przychód netto wynosi powyżej 50 mln euro.

Jak przebiega procedura

1. Należy złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Do wniosku trzeba dołączyć wszelkie dokumenty, które uzasadniają prośbę - należy wskazać ważny interes swój lub interes publiczny. Może to być:

 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej,

 • informacje o bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat),

 • wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.

Jeżeli dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu nie zostaną dołączone, organ podatkowy rozpatrzy sprawę na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie.


Ważne

Organ podatkowy jest związany treścią wniosku. Oznacza to, że organ nie zastosuje innej ulgi, niż ta, o którą wnioskodawca prosi we wniosku. Jeśli więc wniosek dotyczy odroczenia terminu płatności, organ podatkowy nie może zastosować innej ulgi (rozłożenie należności podatkowej na raty, umorzenie zaległości podatkowej).


Wniosek musi być podpisany.

Wniosek składany elektronicznie:

 • należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym;

 • należy podać adres elektroniczny - jeśli wnioskodawca tego nie zrobi, urząd będzie kontaktował się z nim elektronicznie na adres, z którego został wysłany wniosek,

 • urząd wyśle poświadczenie jego odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres skrzynki ePUAP

Można zażądać potwierdzenia, jeżeli wniosek został złożony w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie).

Jeśli wniosek zostanie złożony do niewłaściwego urzędu, to urząd przekaże go w odpowiednie miejsce. Wnioskodawca otrzyma informację o przekazaniu wniosku do właściwego urzędu.

Jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo. Nie trzeba dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Og&oac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »