Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.08.2013

Odprawa pieniężna dla pracownika a składki na ubezpieczenie społeczne

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek przychodów uzyskanych przez pracownika z tytułu odpraw znajduje zastosowanie zarówno w odniesieniu do tych odpraw mających swe źródło w ustawach szczególnych, jak również tych wynikających z dobrowolnych porozumień zawartych między pracodawcą a pracownikiem.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 25 lipca 2013 r.
Znak: DI/100000/451/871/2013

DECYZJA NR 297

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1147) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 18 czerwca 2013 r. doręczonego dnia 21 czerwca 2013 r. (uzupełnionego dnia 12 lipca 2013 r.) przedsiębiorcy ... z siedzibą w ...w przedmiocie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu dodatkowej odprawy wypłaconej pracownikowi na mocy porozumienia stron w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych.

UZASADNIENIE

Dnia 21 czerwca 2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy ... z siedzibą w ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 lipca 2013 r. doręczonym dnia 12 lipca 2013 r.

Wnioskodawca wskazał, iż w dniu ... zawarte zostało przez Zarząd ... z jednej strony oraz przedstawicieli Związków Zawodowych przy ... z drugiej strony Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych. Pracodawca zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844). Przyczyną zwolnień, które zostaną przeprowadzone jest restrukturyzacja działalności Pracodawcy, dublowanie się stanowisk pracy oraz realizacja synergii kosztowych.

Na dzień podpisania Porozumienia w sprawie zwolnień grupowych Pracodawca zatrudniał ok. ... pracowników. Zwolnieniem grupowym zostanie objętych ... osoby, z czego ok. ... osób w tej grupie otrzyma wypowiedzenia zmieniające w zakresie głównie miejsca świadczenia pracy. Najważniejsze ustalenia dotyczące przeprowadzanych zwolnień grupowych zawarte zostały w Porozumieniu w sprawie zwolnień grupowych z dnia ...

Porozumienie, o którym mowa powyżej przewiduje m.in., iż w związku z rozwiązaniem umów o pracę w ramach grupowego zwolnienia Pracodawca wypłaci zwalnianym pracownikom na podstawie obowiązujących przepisów ww. ustawy odprawy pieniężne w wysokości od indywidualnych wynagrodzeń pracowników (do wysokości ... minimalnego wynagrodzenia), których wysokość zależy od ich czasu pracy u Pracodawcy i jego poprzedników prawnych. Zwalniani pracownicy otrzymają także wszystkie świadczenia przysługujące im na podstawie przepisów zakładowego prawa pracy obowiązującego u Pracodawcy oraz jego poprzedników prawnych jeśli posiadają oni uprawnienia wynikające z tych źródeł.

Ponadto, postanowienia Porozumienia w sprawie zwolnień grupowych przewidują wypłatę dodatkowych odpraw ... w wysokości od ... - krotności miesięcznego średniego wynagrodzenia pracowników Pracodawcy pracujących w kraju wypłaconego w okresie od ... Wysokość dodatkowej odprawy ... uzależniona będzie od stażu pracy pracownika u Pracodawcy i jego poprzedników prawnych oraz jego indywidualnej sytuacji prawno-pracowniczej.

Zgodnie z treścią Porozumienia prawo do odprawy ... przysługuje pracownikom, z którymi stosunek pracy zostanie rozwiązany na podstawie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, a także pracownikom, których stosunek pracy zostanie rozwiązany na skutek odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, jak też pracownikom, z którymi umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych zostaną rozwiązane na podstawie porozumienia stron.

W piśmie z dnia 11 lipca 2013 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku przedsiębiorca wskazał, iż dodatkowe odprawy ... wypłacone pracownikom w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach przeprowadzonych przez ... zwolnień grupowych na podstawie Porozumienia stron w sprawie zwolnień grupowych stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym stanie faktycznym wnioskodawca powziął wątpliwości, czy dodatkowa odprawa wypłacona pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach przeprowadzanych u Pracodawcy zwolnień grupowych na podstawie Porozumienia w sprawie zwolnień grupowych będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

We wniosku o wydanie interpretacji przedsiębiorca zaprezentował stanowisko wskazujące na to, iż dodatkowa odprawa ... przysługująca pracownikom na podstawie Porozumienia w sprawie zwolnień grupowych i wypłacona pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi na zasadach określonych w przedmiotowym Porozumieniu, z którymi zostaną rozwiązane umowy o pracę, nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak podkreśla wnioskodawca głównym celem Pracodawcy, który zobowiązał się do wypłaty dodatkowej odprawy ... pracownikom, z którymi zostaną rozwiązane umowy o pracę w ramach prowadzonych u Pracodawc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »