Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

05.08.2013

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika biura rachunkowego i działu księgowości

Przedsiębiorcy uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 76a ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330), mogą przy wykonywaniu czynności:

  • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenia w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzania w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania im pomocy w tym zakresie,

korzystać z pomocy osób nieuprawnionych, tj. nieposiadających certyfikatu księgowego czy też niebędących biegłymi rewidentami lub doradcami podatkowymi.

Przedsiębiorcy zatrudniający takie osoby są zobowiązani zapewnić stały i bezpośredni nadzór nad wykonywaniem tych czynności. Nadzór ten powinien być wykonywany przez osobę posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zatrudnionym pracownikiem była osoba z odpowiednimi uprawnieniami. W takim przypadku nie ma jedynie wymogu sprawowania stałego i bezpośredniego nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez pracownika.

Odpowiedzialność względem klienta

W myśl art. 120 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.), w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Oznacza to, że w przypadku błędu popełnionego przez pracownika (w tym pracownika biura rachunkowego) to na pracodawcy spoczywa obowiązek naprawienia tej szkody. Sposób, w jaki zostanie to dokonane, powinien być zgodny z zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego oraz z postanowieniami umowy łączącej strony.

Odpowiedzialność pracownika

Fakt, że za szkody wyrządzone klientowi biura przez pracownika odpowiada pracodawca, nie oznacza, że pracownik ten nie poniesie żadnych konsekwencji. Jego odpowiedzialność będzie jednak ukształtowana zgodnie z regułami zawartymi w Kodeksie pracy.

W przypadku szkód wyrządzonych nieumyślnie zastosowanie znajdzie art. 114 i następne K.p. Przede wszystkim należy pamiętać, że to pracodawca ma obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych, a zaistniałą szkodą oraz okoliczności uzasadniających odpowiedzialność danego pracownika.

W przypadku biura rachunkowego istotne znaczenie ma fakt, że pracownik, który nie jest uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych powinien wykonywać te czynności pod nadzorem osoby uprawnionej (np. właściciela biura posiadającego certyfikat księgowy). Niedostat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »