Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

17.05.2019

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - MS chciałoby zaostrzenia przepisów

MInisterstwo Sprawiedliwości negatywnie ocenia dotychczasowe rozwiązania legislacyjne zawarte w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ponieważ ministerstwo widzi ich nieefektywność, znajdującą odzwierciedlenie tak w liczbie wszczętych i zakończonych postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jak i w wysokości kar nakładanych na te podmioty, chciałoby zaostrzenia obowiązujących przepisów. 

Interpelacja nr 27921 do ministra sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw

Szanowny Panie Ministrze,

przepisy ustawy regulującej odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w szerokim zakresie wskazują na „odpowiednie” stosowanie przepisów prawa karnego, zarówno materialnego (Kodeks karny), jak i formalnego (Kodeks postępowania karnego). Nie do końca precyzyjne propozycje zapisów oraz brak odpowiednich wzorców postępowania w trakcie ich realizacji mogą powodować obawy. W szczególności zwrócić uwagę należy na to, że:

1. W projekcie ustawy nie zostało wskazane, w jakim zakresie można stosować odpowiednio przepisy K.p.k. i K.k.. W szczególności brak informacji w jakim zakresie (art. 8) należy stosować odpowiednio część ogólną K.k. Zakres stosowania tego aktu będzie dopuszczał lub nie takie instytucje jak np. błąd, co może wpływać na zakres i możliwość skutecznej realizacji celu proponowanej legislacji.

2. W projekcie brak jest wskazań co do sposobu orzekania o karach i środkach wobec odnośnych podmiotów. Przy czym odpowiednie stosowanie rozdziału szóstego Kodeksu karnego nie rozwiązuje tu problemu, ponieważ katalog kar w nim zawarty nie jest adekwatny dla podmiotu zbiorowego. Odwołuje się on bowiem do idei kary wychowawczej i realizacji zasady prewencji generalnej, co nie ma zastosowania w obecnej postaci dla podmiotów zbiorowych.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje działania mające na celu wprowadzenie poprawek eliminujących powyższe wątpliwości?

2. Jak odniesie się Pan Minister do faktu, że brak precyzji może osłabiać pozycję podmiotu zbiorowego w zakresie, w jakim podlegać on będzie procedurom prowadzonym na podstawie przepisów proponowanej ustawy?

Niniejszą interpelację składam w związku z sygnałami od obywateli.

Zgłaszający: Marcin Porzucek, 27-11-2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 27921

w sprawie projektu ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Marcina Porzucka, nr 27921, w sprawie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przesłaną przy piśmie z dnia 4 grudnia 2018 r., przedstawiam poniższe informacje.

W opinii Ministra Sprawiedliwości konieczność opracowania nowej regulacji normującej odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wynika z jednoznacznie negatywnej oceny dotychczasowych rozwiązań legislacyjnych zawartych w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277). Ich nieefektywność znajduje odzwierciedlenie tak w liczbie wszczętych i zakończonych postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jak i w wysokości kar nakładanych na te podmioty, co zostało szczegółowo przedstawione w ocenie skutków regulacji projektowanej ustawy.

Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonej analizy stosowania dotychczasowych regulacji jest stwierdzenie, że obowiązujące pozostają one w tyle za zmianami w zakresie sposobów popełniania przestępstw, w tym praktyką wykorzystania różnego rodzaju podmiotów innych niż osoby fizyczne do popełniania, a przede wszystkim ukrywania korzyści z działalności...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »