Odpisy amortyzacyjne i zakup wyposażenia w kosztach wspólników spółki jawnej

Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne od wartości inwestycji w obcym środku trwałym będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w spółce jawnej, tj. 25% na każdego wspólnika pomimo, że umowa najmu została zawarta z bratem wspólnika spółki jawnej, który nie jest udziałowcem spółki? Czy wydatki poniesione na nabycie wyposażenia, których wartość początkowa nie przekroczy 3500 zł będą stanowiły koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania inwestycji w obcym środku trwałym, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w spółce, tj. 25% na każdego wspólnika, pomimo, że umowa najmu została zawarta z bratem wspólnika spółki jawnej, który nie jest udziałowcem spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2013 r. (data wpływu 8 lipca 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków na zakup wyposażenia - jest prawidłowe;
  • momentu zaliczenia wydatków na zakup wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednym z czterech wspólników spółki jawnej. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja mebli. Pozostałymi wspólnikami spółki są: żona oraz brat z żoną.

Uzyskane przez spółkę przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce, tj. 25% na każdego wspólnika. W spółce prowadzone są księgi rachunkowe. Dochód z tytułu udziału w spółce jawnej stanowi dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki jawnej), dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Spółka jest płatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca wraz z pozostałymi wspólnikami ww. spółki jawnej, poszerzyli przedmiot działalności o usługi agroturystyczne w ramach prowadzonej spółki jawnej.

W związku z tym, została zawarta umowa najmu na 10 lat z bratem wspólników spółki jawnej. Brat z którym podpisano umowę najmu nie jest udziałowcem spółki jawnej. Przedmiotem umowy najmu jest działka o obszarze 4,14 ha, zabudowana domem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi.

Aby rozpocząć działalność agroturystyczną, wspólnicy spółki planują w 2013 r. oraz w 2014 r. ponieść wydatki na modernizację wynajętego gospodarstwa i zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. Będzie to inwestycja w obcym środku trwałym.

Istniejące budynki - mieszkalny i gospodarcze - poddane zostaną pracom remontowym i modernizacyjnym, mającym na celu dostosowanie ich stanu technicznego i funkcjonalnego do potrzeb zakładanego gospodarstwa agroturystycznego, zarówno zgodnie z istniejącymi przepisami jak i stale rosnącymi wymaganiami klientów.

Budynek mieszkalny zostanie zmodernizowany na potrzeby gastronomiczne i noclegowe, w którym powstanie, kuchnia, pokoje noclegowe, łazienki i pomieszczenia użytkowe.

Jeden z budynków gospodarczych zostanie zmodernizowany na potrzeby pomieszczeń noclegowych i użytkowych, w którym powstaną pokoje noclegowe, aneks kuchenny z powierzchnią wypoczynkową oraz pomieszczeniami użytkowymi i pomieszczeniem kotłowni, wyposażonej w urządzenia niezbędne do jej funkcjonowania tj. kocioł, osprzęt i komin. Drugi z budynków gospodarczych zostanie przystosowany na warsztat kowalsko - stolarski, w którym będą przedstawiane prace powyższych rzemiosł, w celu uatrakcyjnienia oferty gospodarstwa agroturystycznego. Ze względu na zmianę sposobu użytkowania budynków oraz przystosowanie ich do obecnych przepisów prawa budowlanego należy wykonać następujące prace: wzmocnienie fundamentów, położenie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej istniejących ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana więźby dachowej, pokrycia dachu, wymiana tynków i malowanie, wymiana podłóg i posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji sanitarnej i wodno - kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Do budynków zostanie zakupione niezbędne wyposażenie między innymi: tapczany, szafy, krzesła, regały, lodówka, pralka, telewizor i inny niezbędny sprzęt.

Ponadto na terenie gospodarstwa agroturystycznego zostaną wykonane tereny zielone, utwardzona droga dojazdowa i parking. Na zagospodarowanym terenie będzie, ustawiona zabudowa studni i altany biesiadnej w celu uatrakcyjnienia pobytu gości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odpisy amortyzacyjne od wartości inwestycji w obcym środku trwałym będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w spółce jawnej, tj. 25% na każdego wspólnika pomimo, że umowa najmu została zawarta z bratem wspólnika spółki jawnej, który nie jest udziałowcem spółki?

Czy wydatki poniesione na nabycie wyposażenia, których wartość początkowa nie przekroczy 3.500 zł będą stanowiły koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania inwestycji w obcym środku trwałym, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w spółce, tj. 25% na każdego wspólnika, pomimo, że umowa najmu została zawarta z bratem wspólnika spółki jawnej, który nie jest udziałowcem spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, inwestycje w obcych środkach trwałych, to nakłady poniesione na obcy środek trwały, który jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Nakłady te mają na celu przystosowanie obcego środka trwałego do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego zwiększają jego wartość początkową w miesiącu, w którym to ulepszenie nastąpiło i od tej nowej wartości początkowej, od miesiąca następującego po tym, w którym środek trwały został ulepszony, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Amortyzacji podlegają również z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: przyjęte do używania inwestycje w obcym środku trwałym, zwane dalej inwestycjami w obcych środkach trwałych.

W związku z powyższym odpisy amortyzacyjne inwestycji w obcym środku trwałym będą kosztem uzyskania przychodu w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w spółce, tj. 25% na każdego wspólnika i nie ma tutaj znaczenia, że umowa najmu została zawarta z bratem Wnioskodawcy, który nie jest udziałowcem spółki.

Po zakończeniu modernizacji budynku, Wnioskodawca wraz z pozostałymi wspólnikami spółki planują zakupić wyposażenie o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł i zamierzają księgować na środki trwałe w budowie, w analityce - wyposażenie. W momencie przekazania inwestycji do użytkowania wydatki poniesione na nabycie wyposażenia, których war...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »