Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.11.2015

Odpis amortyzacyjny przed dotacją a koszty podatkowe

Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne naliczone przed otrzymaniem dotacji będą w całości kosztem uzyskania przychodów, a jednocześnie czy w miesiącu otrzymania dotacji Wnioskodawca powinien zmniejszyć bieżące koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2015 r., sygn. akt …. oraz prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego …. z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt …. (data wpływu prawomocnego orzeczenia 6 sierpnia 2015 r.), stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2011 r. (data wpływu 16 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2012 r. (data wpływu 3 lutego 2012 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skorygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną dotacją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 16 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 stycznia 2012 r., Nr IPTPB1/415-290/11-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 26 stycznia 2012 r., następnie w dniu 3 lutego 2012 r. (data nadania w polskiej placówce operatora publicznego 31 stycznia 2012 r.) uzupełniono ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 23 stycznia 2006 r., wykonuje działalność gospodarczą w zakresie robót związanych z budową dróg i mostów. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W dniu 22 grudnia 2010 r. zakupił środek trwały – koparkę kołową za kwotę 531 300,00 zł i dokonywał odpisów amortyzacyjnych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W dniu 5 września 2011 r. Wnioskodawca otrzymał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 312, dotację w kwocie 200 000,00 zł.

W miesiącu otrzymania dotacji zmniejszył bieżące koszty uzyskania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ujmując w kolumnie 13 kwotę 186 790,57 zł, wg wyliczenia:

 • wartość początkowa – 531 300,00 zł,
 • otrzymana dotacja – 200 000,00 zł.

Proporcja otrzymanej dotacji w stosunku do wartości początkowej wynosi 37,65%.
Koszty amortyzacji ujętej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wynoszą:

 • 2010 r. – 416 428,70 zł,
 • 2011 r. – 79 697,00 zł.

Razem – 496 123,70 x 37,65% = 186 790,57 zł.
W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 stycznia 2012 r., Wnioskodawca wskazał, że:

 • dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została udzielona na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883, ze zm.),
 • umowa o dotację została podpisana w dniu 18 maja 2011 r.,
 • wypłata dotacji nastąpiła w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy odpisy amortyzacyjne naliczone przed otrzymaniem dotacji będą w całości kosztem uzyskania przychodów, a jednocześnie czy w miesiącu otrzymania dotacji Wnioskodawca powinien zmniejszyć bieżące koszty uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne za 2010 r. i 2011 r. dokonywane były zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, wobec tego z chwilą otrzymania dotacji nie dokonano korekty wstecz, a zmniejszono bieżące koszty uzyskania przychodów.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 marca 2011 r., Nr IPPB5/423-7/11-6/AS.

W dniu 17 lutego 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną Nr IPTPB1/415-290/11-4/ASZ, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

W powyższej interpretacji wskazano, że po otrzymaniu dotacji Wnioskodawca był zobowiązany do skorygowania (zmniejszenia) kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania (zwiększenia) podatku dochodowego (zaliczek za okresy rozliczeniowe), w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej. W przypadku, gdy dotacja przeznaczona była na zakup środków trwałych, zobowiązany był dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych w tych miesiącach (okresach), w których wykazał je w wysokości zawyżonej.

Ponadto wskazano, że Wnioskodawca z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie (tj. 18 maja 2011 r.) powinien dokonać stosownej korekty kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, że korekty kosztów uzyskania przychodów należało dokonać od września 2011 r. (czyli od miesiąca, w którym otrzymał środki z dotacji), uznano za nieprawidłowe.

Interpretację indywidualną z dnia 17 lutego 2012 r., Nr IPTPB1/415-290/11-4/ASZ, doręczono Wnioskodawcy w dniu 23 lutego 2...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »