Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.07.2015

Odnawialne źródła energii. Tworzenie i korzystanie z mikroinstalacji a obowiązki podatkowe

Interpelacja nr 33336 do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii

W związku z przyjęciem przez Sejm Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zawartej w niej tzw. poprawki prosumenckiej, istnieje szereg niejasności dotyczących obowiązków podatkowych w kwestii tworzenia i korzystania z mikroinstalacji. W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w odniesieniu do zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478)

Pytania dotyczące podatku VAT:

Jaka stawka VAT jest właściwa dla:

 1. Mikroinstalacji (zdefiniowanej w art. 2 ust 19 ustawy o OZE) kupowanej przez osobę fizyczną (o której mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1)?
 2. Mikroinstalacji kupowanej przez przedsiębiorcę (o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o OZE)??
 3. Czy i w jakich sytuacjach mikroinstalacja będzie kwalifikowała się do objęcia niższą stawką VAT jako element wyposażenia budynku mieszkalnego?
 4. Jaki jest maksymalny okres amortyzacji podatkowej mikroinstalacji?

  Pytania dotyczące podatku dochodowego:
 5. Czy osoba fizyczna, korzystająca z rozliczenia półrocznego, o którym mowa w art. 41 ust. 14 ustawy o OZE jest zobowiązana do uiszczenia należności z tytułu podatku dochodowego od wartości energii elektrycznej, którą wytworzyła w mikroinstalacji i zużyła na własne potrzeby?
 6. Czy osoba fizyczna, korzystająca z rozliczenia półrocznego, o którym mowa w art. 41 ust. 14 ustawy o OZE jest zobowiązana do uiszczenia należności z tytułu podatku dochodowego od wartości energii elektrycznej, którą otrzymała w zamian za ilość energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, którą oddała do sieci elektroenergetycznej?
 7. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to proszę o określenie co stanowi przychód podatkowy oraz w jaki sposób obliczyć koszt uzyskania przychodu? Czy w przypadku uwzględniania kosztów uzyskania przychodu należy przyjąć określony ryczałtowy współczynnik czy też konieczne jest dokonanie pełnej kalkulacji kosztów kwalifikowalnych (koszty stałe w postaci kosztu zakupu instalacji oraz koszty zmienne w postaci kosztów eksploatacyjnych)?
 8. Czy przedsiębiorca, korzystający z rozliczenia półrocznego (art. 44 ust. 13 ustawy o OZE) jest zobowiązany do uiszczenia należności z tytułu podatku dochodowego od wartości energii elektrycznej, którą otrzymał w zamian za ilość energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, którą oddał do sieci elektroenergetycznej?
 9. Czy przedsiębiorca, korzystający z rozliczenia półrocznego, o którym mowa w art. 44 ust. 13 ustawy o OZE jest zobowiązany do uiszczenia należności z tytułu podatku dochodowego od wartości energii elektrycznej, którą wytworzył w mikroinstalacji i zużył na własne potrzeby?
 10. Czy osoba fizyczna, otrzymująca równowartość przewidzianych w art. 41 ust. 10 oraz art. 41 ust. 15 ustawy o OZE stawek taryf gwarantowanych za energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji oraz oddaną do sieci elektroenergetycznej, jest zobowiązana uiścić należność z tytułu podatku dochodowego? Czy całość płatności z tytułu taryfy gwarantowanej na rzecz osoby fizycznej stanowi przychód w ramach podatku dochodowego?
 11. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to proszę o określenie co stanowi przychód podatkowy oraz w jaki sposób obliczyć koszt uzyskania przychodu? Czy w przypadku uwzględniania kosztów uzyskania przychodu należy przyjąć określony ryczałtowy współczynnik czy też konieczne jest dokonanie pełnej kalkulacji kosztów kwalifikowalnych (koszty stałe w postaci kosztu zakupu instalacji oraz koszty zmienne w postaci kosztów eksploatacyjnych)?
 12. Czy przedsiębiorca, otrzymujący równowartość przewidzianych w art. 41 ust. 10 oraz art. 41 ust 15 ustawy o OZE stawek taryf gwarantowanych za energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji, jest zobowiązany uiścić należność z tytułu podatku dochodowego? Czy całość płatności z tytułu taryfy gwarantowanej na rzecz przedsiębiorcy stanowi przychód w ramach podatku dochodowego?

  Pytania dotyczące podatku akcyzowego:
 13. Czy osoba fizyczna, w stosunku do energii cieplnej wytworzonej w mikroinstalacji i zużytej na własne potrzeby jest zobowiązana do uiszczenia należności z tytułu podatku akcyzowego?
 14. Czy osoba fizyczna, w stosunku do energii cieplnej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci ciepłowniczej, jest zobowiązana do uiszczenia należności z tytułu podatku akcyzowego za tę energię?
 15. Czy osoba fizyczna, w stosunku do energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i zużytej na własne potrzeby jest zobowiązana do uiszczenia należności z tytułu podatku akcyzowego za tę ilość energii elektrycznej?
 16. Czy osoba fizyczna, w stosunku do energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej jest zobowiązana do uiszczenia należności z tytułu podatku akcyzowego za tę ilość energii elektrycznej??
 17. Czy przedsiębiorca, w stosunku do energii cieplnej wytworzonej w mikroinstalacji i zużytej na własne potrzeby jest zobowiązany uiścić należności z tytułu podatku akcyzowego?
 18. Czy przedsiębiorca, w stosunku do energii cieplnej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci ciepłowniczej jest zobowiązany uiścić należności z tytułu podatku akcyzowego??
 19. Czy przedsiębiorca, w stosunku do energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i zużytej na własne potrzeby jest zobowiązany uiścić należność z tytułu podatku akcyzowego?
 20. Czy przedsiębiorca, w stosunku do energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej, jest zobowiązany uiścić należność z tytułu podatku akcyzowego?

Artur Bramora

Poseł na Sejm RP

Odpowiedź na interpelacja nr 33336 w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii

W odpowiedzi na interpelację nr 33336 Pana Posła Artura Bramora odnośnie kwestii podatkowych dotyczących tworzenia i korzystania z mikroinstalacji w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

I. W zakresie podatku VAT

Przedstawione w nadesłanej interpelacji zapytania powstały w związku z tzw. zapisem prosumenckim zawartym w art. 41 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478), który gwarantuje posiadaczom przydomowych mikroinstalacji dokonywanie od nich zakupu „zielonej energii” po określonej stałej cenie jednostkowej (pyt. nr 1 i 2) oraz odnoszą się do mikroinstalacji jako zespołu urządzeń związanych z budynkiem służących do wytwarzania energii (pyt. nr 3).

W związku z ogólnie przedstawionymi w interpelacji zapytaniami w zakresie poruszonej w niej problematyki można jedynie ogólnie przedstawić następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Przez towary rozumie się natomiast rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W przypadku sprzedaży energii, w tym również wyt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »